Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Akışkanlar mekaniği biliminde kullanılan temel kavramları, süreklilik denklemini, Euler hareket denklemlerini, Navier-Stokes denklemlerini, Bernoulli denklemini, Enerji denklemini ve momentum denklemini ayrıntılı olarak çıkarmak ve bunların mühendislik uygulamalarında nasıl kullanılacağını ve yararlanılacağını anlatmak ve öğretmek. Sıkıştırılabilir ve Sıkıştırılama akış kavramlarını öğretmek. Boyut analizi ve uygulamalarını hakkında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim Ceylan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin lisans Akışkanlar Mekaniği ve Diferansiyel Denklemler ders notlarını tekrar etmesi önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Munson B.R., Young D.F., Okiisi T.H., Fundamentals of Fluid Mechanics, 3th Edition, Wiley & Sons, Inc., 1997 Chorin J.C, Marsden J.E., A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics, 3nd Edition, Springer, 2000.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akışkanların kinematiğine giriş ve temel kavramlar, Kütlenin korunumu, Hareket denklemleri, Gerilme-şekil değiştirme, Navier-Stokes denklemleri, Türbülanslı akışa giriş ve Reynolds denklemleri, Potansiyel akım, Sınır tabaka

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 3 39
21 Rapor Sunma 2 8 16
23 Proje Sunma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Akışkanların kinematiğine giriş
3 Kütlenin korunumu, süreklilik denklemi
4 Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları
5 Hareket ve Hareket denklemleri
6 Enerji denklemi
7 Türbülanslı akışa giriş
8 Ara Sınav
9 Türbülans kinetik enerjisi ve türbülansın modellenmesi
10 Potansiyel akış Verilen kaynaklardan ilgili kısımların okunması
11 Sınır tabaka denklemeleri
12 Çözüm yöntemleri
13 Çözüm yöntemleri
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544120 Öğrenciler, akışkanların kinematiğine dair temel kavramları öğrenecektir.
2 1544121 Öğrenciler sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz akışkanlar ile ilgili ileri mühendislik hesaplamalarını yapabilecekler.
3 1544122 Öğrenciler mühendislik problemlerine viskoz, potansiyel akış yaklaşımlarıyla çözüm geliştirebilecek.
4 1544123 Öğrenciler laminer/ türbülanslı akışlara ait mühendislik problemlerinin çözümlerini yorumlayabilecek bilgi düzeyine erişecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2 4 2 4 2 4
2 2 4 2 4 2 4 2 4 2
3 4 2 4 2 4 2 4 2 4
4 2 3 2 2 2 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek