Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Polimerlerin üretimleri, kullanım alanları ve geri dönüşümleri hakkında temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polimer Kimyası, Satılmış BASAN, Plastikler-S. Kıralp, G. Özkoç, S. Erdoğan, P. Çamurlu, T. Baydemir, M. Doğan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Polimerlerin sınıflandırılması, üretim yöntemleri, işleme teknikleri, kullanım alanları ve geri dönüşümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ön kavramlar
2 Plastiklerin tarihçesi
3 Plastiklerin sınıflandırılması
4 Plastik üretiminde kullanılan hammaddeler
5 Plastiklerin üretimi
6 Plastik işleme yöntemleri
7 ARASINAV
8 Plastiklerin kullanım alanları
9 Dünyada plastik kullanımı
10 Türkiye'de plastik kullanımı
11 Plastiklerin çevreyle etkileşimi
12 Plastiklerin çevreyle etkileşimi
13 Plastiklerin geri kazanılması
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544546 Plastiklerle ilgili temel kavramlar
2 1544547 Plastiklerim üretim yöntemleri
3 1544548 Plastiklerin geri dönüşümü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 3 3 4 2
2 4 5 5 3 5 5 4 3 4
3 5 4 5 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek