Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB638 Gözenekli Malzemeler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencileri; metal, seramik ve polimer köpük malzemeler, üretim yöntemleri, gözenek dağılımı, yapı morfolojisi ve kullanım alanları hakkında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Lu, G. Q. Q., Zhao, X. S., Zhao, X. S. “Nanoporous Materials: Science and Engineering, Vol. 4, Imperial College Press, 2004. 2. Karge, H. G., Weitkamp, J., “Synthesis Vol. 1-Molecular Sieves Series”, Springer-Verlag, 1998. 3. Occelli, M.L., Kessler, H., “Synthesis of Porous Materials: Zeolites, Clays and Nanostructures, Marcel Dekker, 1996. 4. Kaufmann, E. N., “Characterization of Materials Vol. 1”, John Wiley and Sons, 2003. 5. Kaufmann, E. N., “Characterization of Materials Vol. 2”, John Wiley and Sons, 2003. 6. Süreli yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gözenekli malzemelerin sınıflandırılması ve temel kavramlar. Gözenekli malzemelerin özellikleri. Metalik köpükler ve üretim yöntemleri. Seramik köpükler ve üretim yöntemleri. Polimer köpükler ve üretim yöntemleri. Gözenekli yapıların optimizasyon. Açık ve kapalı gözenek yapıları. Gözenek dağılımı ve morfolojisi. Kompozit malzemeler için köpük üretimi. Filtre için köpük üretimi. Darbe sönümleme için köpük üretimi. Isı ve ses izalosyonu için köpük üretimi. Gözenekli malzemelerin makro ve mikroyapı analizleri. Gözenekli malzemeler için test yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gözenekli Malzemelerin Sınıflandırılması ve Temel Kavramlar
2 Gözenekli Malzemelerin Özellikleri
3 Metalik Köpükler ve Üretim Yöntemleri
4 Seramik Köpükler ve Üretim Yöntemleri
5 Polimer Köpükler ve Üretim Yöntemleri
6 Gözenekli Yapıların Optimizasyon
7 Açık ve Kapalı Gözenek Yapıları
8 Gözenek Dağılımı ve Morfolojisi
9 Kompozit Malzemeler için Köpük Üretimi
10 Filtre için Köpük Üretimi
11 Darbe Sönümleme için Köpük Üretimi
12 Isı ve Ses İzalosyonu için Köpük Üretimi
13 Gözenekli Malzemeler için Test Yöntemleri
14 Gözenekli Malzemelerin Makro ve Mikroyapı Analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397888 Gözenekli malzemelerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini tanımlayabilir.
2 1381211 Metalik, seramik ve polimer köpük malzemeleri ve üretim yöntemlerini açıklayabilir.
3 1381764 Gözenek dağılımı ve morfolojisini, açık-kapalı gözenek yapıları analiz edebilir.
4 1388978 Gözenekli malzemelerin çeşitli uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
5 1386340 Gözenekli malzemelerin test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 4 3 2 1
2 4 4 3 4 3 4 3 2 1
3 4 4 3 2 3 4 3 2 1
4 4 4 3 3 3 4 3 2 1
5 4 4 3 3 3 4 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek