Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB657 Polimer Kinetiği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Polimerizasyon tepkimeleri hakkında genel bilgi edinme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Yarı sentetik polimerlerin sentezlenmesi, basamklı ve zincir polimerizasyonlarının tepkimelerine ilaveten halka açılımı polimerizasyonunun tepkimeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26
34 Okuma 13 2 26
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimerlere Giriş 3
2 Yarı sentetik polimerlerin sentezi, Rayon sentezi 3
3 Vulkanizasyon 3
4 Polimer tepkimeleri için genel bilgi 3
5 Basamaklı polimerizasyonun özellikleri 3
6 Bakalit Sentezi 3
7 Poliesterler 3
8 Poliamitler 3
9 Ara Sınav 2
10 Poliüretanlar 3
11 Zincir büyüme (katılma) polimerizasyonu 3
12 Radikal Polimerizasyonu 3
13 Anyonik Polimerizasyon 3
14 Halka açılımı Polimerizasyonu 3
15 Final Sınavı 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544382 Polimerleri tanıyan
2 1544383 Temel polimerizasyon tepkimelerinin nasıl gerçekleştiğini bilme
3 1544384 İstenilen özellikte bir polimeri sentezleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1
2 3 2 3 1
3 4 4 2 3 3 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek