Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencileri Koordinasyon bileşikleri hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sevim Alışır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, 4. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2008. [2] Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. [3] İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koordinasyon kimyası, ligant alanlar teorisi ve koordinasyon bileşiklerinin elektronik spektrumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 5 1
5 Derse Katılım 14 20 1
9 Problem Çözümü 14 5 1
10 Tartışma 14 3 1
11 Soru-Yanıt 14 3 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 1
54 Ev Ödevi 14 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 0 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 0 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinasyon bileşikleri, adlandırma, izomerlik
2 Koordinasyon bileşiklerinde kimyasal bağ, etkin atom numarası, değerlik bağı teorisi ve melezleşme türleri
3 Kristal alan teorisi (KAT) ile oktahedral ve tetrahedral komplekslerin yapılarının açıklanması
4 KAT ile karedüzlem ve diğer komplekslerin yapılarının açıklanması, Jahn-Teller teoremi
5 Molekül orbitalleri teorisinin (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygulanması ve elektronik geçişler
6 Enerji seviyeleri ve terim sembolleri
7 Geçiş metal komplekslerinin elektronik spektrumu
8 d1 ve d9 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu
9 Arasınav
10 d2 ve d7 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu
11 d3 ve d8 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu
12 d4 ve d6 iyonlu komplekslerin elektronik spektrumu
13 d5 yonlu komplekslerin elektronik spektrumu, Tanabe-Sugano diyagramları
14 Ligant ve tamamlayıcı iyon spektrumu, Yük aktarım spektrumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207138 Koordinasyon bileşiklerini adlandırır, koordinasyon bileşiklerinde izomerliği bilir.
2 1207152 Kristal Alan Teorisini (KAT) bilir, farklı geometrili koordinasyon bileşiklerinin yapı ve özelliklerini KAT ile izah eder.
3 1207178 Molekül Orbitalleri Teorisini (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygular.
4 1207184 Koordinasyon bileşiklerinin manyetik özelliklerini ve koordinasyon bileşiklerinde gözlenen elektronik geçişleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.