Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anorganik Teknolojiler ve başlıca ham maddeleri hakkında öğrencileri ileri düzeyde bilgilendirmek. Anorganik maddelerin üretim ve kullanım alanlarını endüstrideki uygulamalarla birlikte öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Görevlendirilecek Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Essentials of Inorganic Materials Synthesis, by C. N. R. Rao and Kanishka Biswas: book reviewed by Prof. Li Song and Yasir A. Haleem, University of Science and Technology of China, Hefei, China,2016. Shreve’s Chemical Process Industries, George T. Austin, Mc Graw-Hill İnternational Editions,Fifth Edition 1984. Kimyasal Proses Endüstrileri 1-2, R. Norris Shreve, Joseph A. Brink, JR.,Çeviren: A. İhsan Çataltaş, Dördüncü Baskı 1985. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Robert H. Perry, Don W. Gren, Seventh Edition, 1998. Inorganic Chemistry. D.F. Shriver- P.W. Atkins,C.H. Langford, ELBS OXFORD, 1994.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su ve Atık Su Teknolojisi/ Seramik Teknolojisi/ Cam Endüstrisi/ İnorganik İletken Malzemeler/ Yarı İletken Malzemelerin Üretimi Ve Kullanımı/ İnorganik İzolasyon Ve Kaplama Malzemeleri/ Pigment Üretimi Ve Sanayide Kullanımı/ Soda Teknolojisi/Amonyak Endüstrisi/ Gübre Endüstrisi/ Endüstriyel Gazlar Teknolojisi: Kükürt Teknolojileri, Sülfürik Asit, Nitrik Asit, Klor Teknolojileri/ Sodyum Hidroksit, Hidroklorik Asit, Fosforik Asit, Sodyum Klorür Teknolojileri/ Demir-Çelik Endüstrisi/ Alüminyum Endüstrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75
36 Rapor 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su ve Atık Su Teknolojisi
2 Seramik Teknolojisi
3 Cam Endüstrisi
4 İnorganik İletken ve Yarı İletken Malzemelerin Üretimi ve Kullanımı
5 İnorganik İzolasyon ve Kaplama Malzemeleri
6 Pigment Üretimi ve Sanayide Kullanımı
7 Ara Sınav
8 Amonyak Endüstrisi
9 Gübre Endüstrisi
10 Endüstriyel Gazlar Teknolojisi: Kükürt, Sülfürik Asit, Nitrik Asit, Klor, Sodyum Hidroksit, Hidroklorik Asit, Fosforik Asit, Sodyum Klorür Teknolojileri
11 Demir-Çelik ve Alüminyum endüstrisi
12 Proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544702 Öğrenciler ileri inorganik teknolojiler alanında en son gelişmeleri izleyerek, özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak belirleyebilme, uygulama ve sonuçlandırabilme becerisine sahip olurlar.
2 1544703 İleri inorganik teknolojiler alanında en yeni bilgilere ulaşabilme ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olurlar.
3 1544704 Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri ileri inorganik teknolojiler alanında değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanırlar.
4 1544705 İleri inorganik teknolojiler alanında fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 5 5 4
2 4 5 5 5 5 4 4 5 5
3 5 4 4 4 5 4 4 5 4
4 5 3 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek