Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Organik teknolojilerle ilgili bilgi düzeyini artırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Görevlendirilen öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel organik sentezler, yağ teknolojisi, sabun ve deterjan teknolojisi, şeker teknolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 15 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel organik sentezler
2 Etil Alkol Metil alkol üretimi
3 Asetilen Asetaldehit asetik asit üretimi ve kullanım alanları
4 Yağ teknolojisi, yağ asitleri
5 Yağ kaynakları ve Yağların elde edilme yöntemleri
6 Yağların rafinasyonu
7 Margarin ve tereyağı üretimi
8 Sabun çeşitleri ve üretim yöntemleri
9 Deterjan üretim yöntemleri
10 Arasınav
11 Şeker endüstrisi, Ham şerbet üretimi
12 Şeker üretimi rafinasyonu
13 Petrol Rafinerisi
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544696 Temel organik sentezler, yağ teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur
2 1544697 Sabun ve deterjan teknolojisi, şeker teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur
3 1544698 Petrol rafinasyonu, Pertokimya sanayi hakkında bilgi sahibi olur
4 1544699 Türkiye organik teknolojilerine bakış

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 3 4 4 3
2 4 5 5 5 3 5 4 4 4
3 5 3 5 5 5 3 4 5 5
4 4 4 3 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek