Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel prensibi, sol-jel teknolojisinin farklı uygulamalarına yönelik fikir ve kavramları ele almak ve irdelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SCI’de yer alan güncel yayınlar özellikle: Journal of Sol-Gel Science and Technology

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sol-jel teknolojisi yığın, film kaplama, fiber ve toz haldeki malzemelerin çözeltilerinden farklı malzemeler üretmek için kullanılan bir teknolojidir. Aynı zamanda bu teknoloji malzemelerin düşük sıcaklıkta proses edilmesine de olanak tanımaktadır. Sol-jel teknolojisi optik, elektronik, manyetik, kimyasal, mekanik, biyomedikal ve biyoteknolojik malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında; Sol-jel teknolojisine giriş Avantaj ve dezavantajları Jellerin kurutulması Gelişmiş uygulamalar için organik-inorganik hibritler ve nanokompozitler Sol-jel teknolojisi ile proses edilmiş hibritlerin hazırlama teknikleri, yapı ve özellikleri Gelişmiş uygulamalar için porlu malzemeler Sol-jel teknolojisi ile proses edilmiş porlu malzemelerin hazırlama teknikleri, yapı ve özellikleri Katalist, enzim, kimyasal ve biyokimyasal analizlere yönelik uygulamalar Sol-jel teknolojisinin sanayide ki uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 22 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Sol-jel tekniği ve teknolojik önemi
2 Sol-jel tekniğinde hammaddeler ve tepkimeler: Farklı hammaddeler ve sol oluşumundaki tepkimeler
3 Sol-jel tekniğinde hammaddeler ve tepkimeler: Farklı hammaddeler ve sol oluşumundaki tepkimeler
4 Sol-jel tekniği ile hazırlanabilecek farklı yapılar: Solün şekillendirilmesi, kurutulması, ısıl işlem parametreleri ve etkileri
5 Sol-jel tekniği ile hazırlanabilecek farklı yapılar: Solün şekillendirilmesi, kurutulması, ısıl işlem parametreleri ve etkileri
6 Sol-jel tekniği ile hazırlanabilecek farklı yapılar: Solün şekillendirilmesi, kurutulması, ısıl işlem parametreleri ve etkileri
7 Arasınav
8 Sol-jel için karakterizasyon: Sol-jel için karakterizasyon teknikleri
9 Sol-jel için karakterizasyon: Sol-jel için karakterizasyon teknikleri
10 Sol-jel için karakterizasyon: Sol-jel için karakterizasyon teknikleri
11 Sol-jel ile yapılan uygulamalar: Farklı uygulamalar için sol-jel
12 Sol-jel ile yapılan uygulamalar: Farklı uygulamalar için sol-jel
13 Ders projelerinin sunumları ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545327 Sol-jel tekniğinin çeşitlerinin ve kullanım alanlarının öğrenilmesi
2 1545328 Sol-jel tekniğinde kullanılan hammaddelerinin ve kullanım tekniklerinin öğrenilmesi
3 1545329 Sol-jel tekniği ile hazırlanabilecek farklı yapıların özelliklerinin öğrenilmesi
4 1545330 Sol-jel tekniği ile seramik hazırlanması sürecinde ve son üründe karakteristik özeliklerinin tespiti için kullanılan tekniklerin öğrenilmesi
5 1545331 Sol-jel tekniği ile hazırlanan seramiklerin farklı teknolojik alanlardaki uygulamalarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 4 4 4 5
2 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 5 5 5 5 5 4 4 4 5
4 4 4 4 5 4 5 5 5 4
5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek