Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bioproses mühendisliğinin temel kavramlarını, insan hayatındaki yeri ve kimya mühendisliği bakışı ile bu mühendislik alanının uygulamaları öğretilecektir. Bu amaçla; Çevre biyokimyası ve mikrobiyolojinin tanımını yapmak, Proses kinetiğinin teorisi ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması ve çevre sorunlarına biyoteknolojik çözümler üretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Henze Mogens., Harremoes Poul., Jes la Courjanson, Eric Arvin, Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes, 2000. Michael L., Shuler, Fikret Kargı, Bioproses Engineering Basic Concept, Second Edition. H.J. Relm. G. Reed, A. Pühler and P. Stadler Biotechnology: Environmental Processes, I,II,III Recep İleri, 2000, Çever Biyoteknolojisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre Biyokimyası, Termodinamik, Çevre Mikrobiyolojisi: Organizmalar,Besi gereksinimleri, Çevre koşulları, Büyüme kinetiği: Kesikli büyüme: Engellemeli büyüme: Besi engellemesi, Ürün engellemesi, Toksik bileşik engellemesi, Sürekli büyüme, Yarı sürekli büyüme, Geri devirli sistemler, Çok basamaklı sistemler,Biyokinetik: Reaksiyon kinetiği: Sıfırıncı dereceden reaksiyonlar, Birinci dereceden reaksiyonlar, ikinci dereceden reaksiyonlar; Biyokinetik dereceleri: Monod biyokinetiği, Sıfırıncı derece biyokinetiği, Birinci derece biyokinetiği; Biyokinetik sabitlerin belirlenmesi; Biyoreaktörler: Tam karışımlı bioreaktörler: Tam karışımlı geri döngüsüz reaktörler, Tam karışımlı geri döngülü reaktörler; Piston akımlı reaktörler, Biyofilm kulllanan bioreaktörler, Yukarı akımlı biyofilmli filtreler, Biyodisk, Akışkan yataklı biyoreaktörler, Basit arıtma bioreaktörleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 2 30 1
54 Ev Ödevi 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 24 48
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 2 21 42
54 Ev Ödevi 4 18 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Çevre Biyokimyası
3 Termodinamik
4 Çevre Mikrobiyolojisi: Organizmalar, Besi gereksinimleri
5 Çevre Mikrobiyolojisi: Çevre Koşulları, Büyüme kinetiği, Sürekli büyüme
6 Çevre Mikrobiyolojisi: Yarı sürekli büyüme, Geri devirli sistemler, Çok basamaklı sistemler
7 Biyokinetik: Reaksiyon kinetiği, Biyokinetik dereceleri
8 Biyokinetik: Biyokinetik dereceleri, Biyokinetik sabitlerinin belirlenmesi
9 Ara sınav
10 Biyoreaktörler: Tam karışımlı biyoreaktörler, Piston akımlı bioreaktörler
11 Bioreaktörler: Biyofilm kullanan biyoreaktörler, Yukarı akımlı biyofilmli filtreler
12 Biyoreaktörler: Biyodisk, Akışkan yataklı biyoreaktörler
13 Biyoreaktörler: Basit arıtma biyoreaktörleri, Membran biyoreaktörler
14 Uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388493 Biyoproseslerin tanımını ve uygulama alanlarını bilir.
2 1392820 Çevre mikrobiyoloji çevre biyokimyası kavramlarına aşina olur.
3 1393367 Enzim ve mikrobiyal çoğalma kinetiği ile ilgili eşitlikleri formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
4 1390160 Reaksiyon kinetiği ile ilgili problemleri kimyasal kinetik yaklaşımı kullanarak çözer ve reaktöer dizayn eder
5 1394741 Bioreaktör lerin tasarım ve modellenmesin de kullanılan sistem bileşenlerinin çıkarılarak irdelenmesi hakkında bilgi sahibi olur..
6 1394707 Biyolojik arıtma kinetikleri, reaktör dizaynı ve proses modellemesi konusunda deneyim kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek