Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bioproses mühendisliğinin temel kavramlarını, insan hayatındaki yeri ve kimya mühendisliği bakışı ile bu mühendislik alanının uygulamaları öğretilecektir. Bu amaçla; Çevre biyokimyası ve mikrobiyolojinin tanımını yapmak, Proses kinetiğinin teorisi ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması ve çevre sorunlarına biyoteknolojik çözümler üretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Henze Mogens., Harremoes Poul., Jes la Courjanson, Eric Arvin, Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes, 2000. Michael L., Shuler, Fikret Kargı, Bioproses Engineering Basic Concept, Second Edition. H.J. Relm. G. Reed, A. Pühler and P. Stadler Biotechnology: Environmental Processes, I,II,III Recep İleri, 2000, Çever Biyoteknolojisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre Biyokimyası, Termodinamik, Çevre Mikrobiyolojisi: Organizmalar,Besi gereksinimleri, Çevre koşulları, Büyüme kinetiği: Kesikli büyüme: Engellemeli büyüme: Besi engellemesi, Ürün engellemesi, Toksik bileşik engellemesi, Sürekli büyüme, Yarı sürekli büyüme, Geri devirli sistemler, Çok basamaklı sistemler,Biyokinetik: Reaksiyon kinetiği: Sıfırıncı dereceden reaksiyonlar, Birinci dereceden reaksiyonlar, ikinci dereceden reaksiyonlar; Biyokinetik dereceleri: Monod biyokinetiği, Sıfırıncı derece biyokinetiği, Birinci derece biyokinetiği; Biyokinetik sabitlerin belirlenmesi; Biyoreaktörler: Tam karışımlı bioreaktörler: Tam karışımlı geri döngüsüz reaktörler, Tam karışımlı geri döngülü reaktörler; Piston akımlı reaktörler, Biyofilm kulllanan bioreaktörler, Yukarı akımlı biyofilmli filtreler, Biyodisk, Akışkan yataklı biyoreaktörler, Basit arıtma bioreaktörleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 2 30 1
54 Ev Ödevi 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 24 48
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 2 21 42
54 Ev Ödevi 4 18 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Çevre Biyokimyası
3 Termodinamik
4 Çevre Mikrobiyolojisi: Organizmalar, Besi gereksinimleri
5 Çevre Mikrobiyolojisi: Çevre Koşulları, Büyüme kinetiği, Sürekli büyüme
6 Çevre Mikrobiyolojisi: Yarı sürekli büyüme, Geri devirli sistemler, Çok basamaklı sistemler
7 Biyokinetik: Reaksiyon kinetiği, Biyokinetik dereceleri
8 Biyokinetik: Biyokinetik dereceleri, Biyokinetik sabitlerinin belirlenmesi
9 Ara sınav
10 Biyoreaktörler: Tam karışımlı biyoreaktörler, Piston akımlı bioreaktörler
11 Bioreaktörler: Biyofilm kullanan biyoreaktörler, Yukarı akımlı biyofilmli filtreler
12 Biyoreaktörler: Biyodisk, Akışkan yataklı biyoreaktörler
13 Biyoreaktörler: Basit arıtma biyoreaktörleri, Membran biyoreaktörler
14 Uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92320 1159740 Biyoproseslerin tanımını ve uygulama alanlarını bilir.
92321 1164285 Çevre mikrobiyoloji çevre biyokimyası kavramlarına aşina olur.
92322 1164853 Enzim ve mikrobiyal çoğalma kinetiği ile ilgili eşitlikleri formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
92323 1161497 Reaksiyon kinetiği ile ilgili problemleri kimyasal kinetik yaklaşımı kullanarak çözer ve reaktöer dizayn eder
92324 1166312 Bioreaktör lerin tasarım ve modellenmesin de kullanılan sistem bileşenlerinin çıkarılarak irdelenmesi hakkında bilgi sahibi olur..
94206 1166276 Biyolojik arıtma kinetikleri, reaktör dizaynı ve proses modellemesi konusunda deneyim kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.