Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü ve deneysel verilerin sayısal yöntemlerle incelenmesi alanlarında öğrenci bilgi sahibi olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill, 2016.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Lineer ve nonlineer regresyon, kök bulma teknikleri, syısal integral, ODE'lerin sayısal çözümü, PDE'lerin sayısal çözümü, Matriz bilgisi, Lineer sistemlerin iteratif ve doğrudan çözüm yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal Yöntemler ve Analitik Yöntemler
2 Lineer Regresyon ve Nonlineer Regresyon
3 Kök Bulma Teknikleri
4 Eğri Uydurma Yöntemleri
5 Sayısal Türev Alma Yöntemleri
6 Basit Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
7 PDElerin sayısal çözümü: FVM Yöntemi-1
8 PDElerin sayısal çözümü: FVM Yöntemi-2
9 Arasınav
10 PDElerin Sayısal Çözümü: Sonlu Fark Yöntemi
11 Lineer Sistemlerin Doğrudan Çözümü
12 Lineer sistemlerin iteratif çözümü
13 Deneysel verilerin sayısal analizi
14 Deneysel veri için model geliştirme ve sayısal yöntemlerle model parametrelerinin bulunması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544726 öğrenci temel sayısal yöntemleri öğrenecektir.
2 1544727 öğrenci basit diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü öğrenecektir.
3 1544728 öğrenci kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 4 3 4 4
2 3 3 2 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek