Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Endüstriyelatık suların arıtımında temel prensiplerini öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Endüstriyel atıksuların özellikleri ve arıtılması - Doç. Dr. Füsun Şengül (1989) –DEÜ Müh. Fak. Çevre Müh. Böl.Yayınları - Richard Dick Speece (2008): Anaerobic Biotechnology and Odor/Corrosion Control for Municipalities and Industries, Archae Press, ISBN:1-57843-052-9 -SCI indeksli bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atık su oluşumu, atıksu karakterizasyonun oluşturulması temel prensipleri, fiziksel arıtma metodları ve tasarım kriterleri, kimyasal arıtma metodları ve tasarım kriterleri, biyoloji kartıma metodları ve tasarım kriterleri, endüstrilere göre atıksu karakterizasyonlarının incelenmesi, örnek endüstri tiplerinde atık su arıtımı tasarımlarının yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 12 156
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksu oluşumu, genel tanımlar ve atıksu karakterizasyonu
2 Fiziksel arıtma temel prensipleri
3 Fiziksel arıtma temel prensipleri
4 Fiziksel arıtma temel prensipleri
5 Kimyasal arıtma temel prensipleri
6 Kimyasal arıtma temel prensipleri
7 Ara Sınav
8 Biyolojik arıtma temel prensipleri
9 Biyolojik arıtma temel prensipleri
10 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
11 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
12 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
13 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
14 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544399 Atıksu karakterizasyonu temek prensiplerini öğrenmek
2 1544400 Fiziksel-Kimyasal arıtma metodlarını öğrenmek
3 1544401 Endüstriler bazında atık su karakteristiklerinin öğrenilmesi
4 1544402 Proje

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek