Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hidrojenin yakıt özellikleri hakkında bilgi sahibi olma. Hidrojen üretimi ve depolama teknikleri hakkında bilgi edinme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hydrogen Storage Technology: Materials and Applications, 1st Edition, Lennie Klebanoff, CRC Press, 2016.

Dersin İçeriği

Hidrojenin elementel özellikleri. Yakıtlar, alternatif yakıtlar, hidrojen. Hidrojen ekonomisi, hidrojen depolama. Hidrojen depolama teknolojilerinin değerlendirilmesi. Fiziksel/kimyasal depolama. Depolama kabiliyeti yüksek maddeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 4 15 60
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrojenin elementel özellikleri
2 Yakıt olarak hidrojen
3 Hidrojen ekonomisi
4 Hidrojen üretim teknolojileri
5 Hidrojen depolama
6 Fiziksel depolama yöntemleri
7 Fiziksel depolama yöntemleri
8 Kimyasal depolama yöntemleri
9 Arasınav
10 Hidrürler, Boranlar
11 Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF)
12 Fiziksel Adsorpsiyon
13 Hibrit yöntemler
14 DOE hedefleri ve güncel durum
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535768 Hidrojenin elementel ve yakıt özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1535769 Hidrojen ekonomisi hakkında temel kavramları bilir.
3 1535770 Hidrojenin fiziksel ve kimyasal depolanmasına ilişkin örnekler verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 3 2 4
2 3 3 4 4 4 3 3 2 4
3 3 3 4 4 4 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek