Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB621 Kristalleştirme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kristal büyüme mekanizmaları ve teorileri, kristalizasyon kinetiği, kristal morfolojisi, kristalizatör tasarımı ve kristalizasyon uygulamaları konusunda bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim Ceylan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Myerson, A.S., Handbook of Industrial Crystallization, 2nd Ed., 2001

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kristal Yapısı, Çözünürlük, Aşırı Doygunluk, Aşırı Doygunluğun Ölçülmesi, Çekirdeklenme, Kristal Büyümesi, Tane Büyüklüğü Dağılımı, Çekirdeklenme ve Büyüme Hızlarının Ölçülmesi, Endüstriyel Kristalizörler ve Uygulama Alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 3 5 15
22 Proje Hazırlama 3 5 15
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kristalizasyon Terminolojisi
2 Çözelti ve Çözünürlük
3 Faz Dengesi
4 Çekirdeklenme, Birincil ve İkincil Çekirdeklenme
5 Kristal Büyüme Teorileri
6 Kristalizasyon Kinetiği
7 Kristalizasyon Cihazları
8 Arasınav
9 Kristalizasyon Mekanizmasına Etki Eden Faktörler
10 Kristal Morfolojisi
11 Kristal Morfolojisinin Endüstrideki Önemi
12 Kristalizatör Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamaları
13 Kristalizatör Tasarımı ve Endüstriyel Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545317 Kristalizasyonla ilgili temel kavramları anlayabilme.
2 1545318 Kristalizasyon prosesininde etkili olan proses parametrelerini öğrenme.
3 1545319 Kristal morfolojisinin endüstrideki önemini anlayabilme.
4 1545320 Kristalizör tasarımının temel prensiplerini ve tasarım yöntemlerini anlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 3 2 4 1 3 2 3
2 2 3 2 3 2 3 3 4 3
3 2 4 3 2 4 2 4 2 4
4 3 2 4 3 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek