Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB626 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Arıtma tesislerinde atık sular arıtıldıktan sonra ortaya çıkan arıtma çamurlarının genel karakterleri ve bertarafı konularında güncel yöntem ve teknolojileri tanıtmak. Stabil hale gelmiş çamurun uzaklaştırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Metcalf&Eddy “Wastewater Engineering Treatment and Reuse”, McGraw-Hill, 2003. 2-The Nalco Treatment Hand Book, Unit 26 – 3-Sludge Manipulation, Mc Graw Hill, 2009. 4-A Filibeli, Arıtma Çamurlarının İşlenmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arıtma tesisi çamurlarının kaynakları, miktarları ve özellikleri. Çamur kütle dengesinin hazırlanması. Çamur iletimi. Ön işlemler. Çamur yoğunlaştırma. Stabilizasyon. Şartlandırma. Susuzlaştırma. Isıl kurutma. Yakma. Dezenfeksiyon. Kompostlaştırma. Nihai uzaklaştırma, Stabilizasyon/Solidifikasyon; Araziye uygulama; Düzenli depolama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 2 30 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 24 48
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 2 21 42
54 Ev Ödevi 4 18 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksu arıtma sistemlerinde arıtma çamurunun ortaya çıkışı, Çamurun tanımı, kaynakları ve özellikleri
2 Arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri
3 Oluşan arıtma çamuru miktarının hesabı
4 Arıtma çamurlarının mikrobiyolojik özellikleri
5 Arıtma çamurlarında stabilizasyon gerekliliği ve uygulanan stabilizasyon yöntemleri
6 Arıtma çamurlarının bertaraf yontemleri ve yasal düzenlemeler
7 Yakma ve ısıl işlemler
8 1. Arasınav
9 Arıtma çamurlari icin duzenli depolama tesisleri
10 Çamur susuzlaştırma
11 Çamur susuzlaştırmada kullanilan yontem ve teknolojiler
12 Aritma çamurlarının arazide bertarafı
13 2.Arasınav Arıtma çamurlarının tarım alanlarında kullanılması
14 Çamur nihai bertaraf yöntemleri, Aritma çamuru dezenfeksiyonu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126865 1215321 Arıtma çamurlarının kaynaklarını, miktarlarını ve özelliklerini belirleme; çamur işleme ve uzaklaştırma sistemleri ile ilgili mevzuata hakim olur
126866 1219147 Katı madde miktarlarını kütle dengesi kullanarak belirler
126867 1220776 Çamurların iletilmesi ve uygulanan ön işlemler ile ilgili birimleri boyutlandırır
126868 1221228 Çamur yoğunlaştırma tekniklerini ve çamur stabilizasyon yöntemlerini (kimyasal, ısıl ve biyolojik) tasarlayabilir
126869 1222227 Çamur şartlandırma işleminin teorisi ve uygulamasına hakim olur ve en uygun şartlandırma yöntemini (kimyasal ve diğer) belirleyerek tasarımını yapar
126870 1222951 Çamur susuzlaştırma tekniklerini öğrenir ve en uygun susuzlaştırma yöntemini (doğal ve mekanik) belirleyerek tasarımını yapar
126871 1224197 Çamur geri kazanımı ve nihai çamur uzaklaştırma yöntemleri ile işlenmiş çamurların araziye uygulama esaslarını belirleme becerilerini kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.