Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının özellikleri, izlenmesi, kalitesi ve kontrolü ile ilgili temel bilgileri vermek, insan ve canlı sağlığı ile ilişkisini açıklamak .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Uslu ve Ayşen Türkman, Su Kirliliği ve Kontrolü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su kalitesi ve kirliliğinin tanımı, doğal su ortamları ve hidrolojik çevrim, suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, su kalitesi değişimleri ve çevresel etkileri, nitrifikasyon ve denitrifikasyon, içme ve sulama suyu kalite kriterleri, akarsu kirlenmesi ve kontrolü, göl ve deniz kirliliği ve kontrolü, ötrofikasyon ve modelleme çalışmaları, yeraltı sularının kalite değişimleri, kirliliği, su kalitesinin korunması ve modelleme çalışmaları, su kalitesi korunmasında alınacak önlemler, su kalitesi standartları, yasal düzenlemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 4 30 1
54 Ev Ödevi 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 24 48
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 4 20 80
54 Ev Ödevi 2 19 38

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal suların oluşumu, dağılımı ve kalitesi.
2 Hidrolojik çevrim ve su kalitesi
3 Saprobik sistem, askıda, yüzücü ve kolloidal maddeler
4 Isıl kirlenme,
5 Anorganik unsurlar,
6 Toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler
7 Organik unsurlar
8 Arasınav
9 Azotlu maddeler ve su kalitesi,
10 Fosfor ve fotosentez
11 Mikrobiyel kirlenme
12 Akarsu kirliliği modellemesi, Hidrolik ve hidrolojik unsurlar
13 Yeraltısularının kirliliği ve modelleme çalışmaları
14 Su kalitesi korunmasında alınacak önlemler, su kalitesi standartları, yasal düzenlemeler
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95036 1185451 Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının kalitesini belirler ve yorumlar
95037 1188034 Su kalitesini korumak için yapılacakları bilir ve uygular
95038 1168054 Su kaynaklarını iyileştirir ve geliştirir
95039 1179154 Su kalitesi ile ilgili mevzuatı bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.