Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB634 Yakıt Hücreleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yakıt Pili ve Akış Pilleri alanında öğrencinin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barbir, F., PEM Fuel Cells Theory and Practice, Elsevier, 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

PEM Yakıt Pilleri, Hidrojen ile çalışan akış pilleri, yakıt hücresi bileşenleri, elektrokimyasal ve yapısal karakterizasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yakıt pillerine giriş
2 Hidrojen ile çalışan yakıt pilleri
3 Akış Pilleri
4 Yakıt pili bileşenleri
5 MEA yapısı ve karakterizasyonu
6 Yakıt pili ve akış pillerinin testi
7 Elektrokimyasal Karakterizasyon
8 Elektrokimyasal Karakterizasyon: CV ve EIS
9 Arasınav
10 Yakıt P;illerinin Modellenmesi
11 yakıt pili modülü tasarımı
12 Yakıt pili uygulamaları
13 Yakıt pili Sistem Tasarımı
14 Yakıt pili maliyet hesabı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544729 Öğrenci yakıt pilleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1544730 Öğrenci yakıt pillerinin elektrokimyasal karakterizasyonunu öğrenecektir.
3 1544731 Öğrenci yakıt pillerinin modellenmesi ve simülasyonu hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 3 4 4 3 4
2 4 2 3 4 4 3 4 4 4
3 4 4 3 5 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek