Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı lisasüstü eğitim gören öğrencilere ısısal (termik) analiz teknikleri konusunda derinlemesine bilgi kazandırarak termik analiz yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Termal Teknikler, Baki ERDOĞAN, 2003, ANKARA. 2. Handbook of thermal analysis and calorimetry 1, Michael BROWN, South Africa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Termal analiz tekniklerinin genel tanımı, Termal analizlerde tekli ve çoklu teknikler, termal analizlerin kullanma alanları, termogravimetri; kullanılan donanım, ölçme teknikleri ve hata kaynakları, diferansiyel termal analiz (DTA) teknikleri; kullanılan donanım, ölçme teknikleri ve hata kaynakları, Diferansiyel tarama kalorimetri (DSC) teknikleri erime ve katı hal faz dönüşümü noktalarının, ekzotermik ve endotermik dönüşümlerin belirlenmesi, çoklu tekniklerin kullanım amaçları, termal analizlerde yardımcı teknikler; yüksek sıcaklık XRD ve mikroskopları, spektral analizler, EGA, EGD teknikleri, yüksek sıcaklık mekanik deneyleri, genleşme katsayılarının belirlenmesi, dilatometreler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termal analiz tekniklerinin genel tanımı, amaçları
2 Termal analiz ile belirlenen malzeme özellikleri
3 Termal analizde tekli ve çoklu teklikler, kullanıldığı yerler ve kullanım amaçları
4 Termogravimetri (TG), donanım, ölçme teknikleri, hatalar, sonuçların yorumlanması
5 Termogravimetri ile karışım maddelerin analizi, miktar ve oran hesaplamaları,
6 EGA ve EGD yöntemleri, bu yöntemlerin TG ile birlikte kullanılması ,
7 Kimyasal reaksiyonlara göre ağırlık kayıplarının belirlenmesi,
8 Diferansiyel Termal Analiz (DTA), donanım, ölçme teknikleri, hatalar, DTA eğrilerinin yorumlanması
9 Arasınav
10 Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC), donanım, ölçme teknikleri, DSC eğrilerinin yorumlanması
11 DTA ve DSC ile yapılan çoklu teknikler, Birleşik DTA, DSC ve TG eğrilerinin yorumlanması
12 DTA ve DSC sonuçlarında dönüşüm başlangıç ve bitiş noktalarının tayini, endotermik ve ekzotermik dönüşümlerin belirlenmesi, dönüşüm ısısının (entalpi) hesaplanması
13 Malzeme karakterizasyonunda DTA ve DSC’ye yardımcı yüksek sıcaklık XRD ve yüksek sıcaklık mikroskop çalışmaları
14 Termomekanik analizler, yüksek sıcaklık mekanik analizleri (Çekme, basma,sünme, sertlik özelliklerinin tayini) genleşme özelliklerinin belirlenmesi, dilatometreler
15 Dönemsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535759 Termik analiz kavramını ve yöntemlerini bilir
2 1535760 TG/DTA/DTG tekniklerini CaC2O4.H2O gibi bir bileşik için uygular
3 1535761 Termik bozunma basamaklarına ilişkin hesaplamalar yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 4 4 2 2
2 4 3 3 4 3 4 4 2 2
3 4 3 3 4 3 4 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek