Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB656 Su Kimyası 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Su kimyası konusunda temel kavramları ve prensipleri öğrencilere aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Water Chemistry, Snoeyink and Jenkins, John Wiley & Sons, 1980 2-Chemistry for Environmental Engineering and Science, Clair Sawyer, Perry McCarty, Gene Parkin, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 5th Ed., 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suyun Bileşenleri ve Temel Özellikleri :Kimyasal Denge, Stokiyometri: Asit-Baz Kimyası,Kütle ve Yük Dengesi :pC-pH Diyagramları, Dağılım Diyagramları: Kapalı Sistemlerde Karbonat Kimyası, Açık Sistemlerde Karbonat Kimyası, Doğal Sularda Alkalinite: Koordinasyon Kimyası, Çökelme ve Çözünme Kinetiği: Çözünürlük Katsayısı ve Demir Oksitler,Kalsiyum Karbonat Sertliği ve Yumuşatma Süreci: Fosfat Kimyası, İndirgenme/Yükseltgenme Reaksiyonları: Elektron Aktivitesi ve pE, pE-pC Diyagramları,Demir Kimyası ve Korozyon, Klor Reaksiyonları, Ozon Reaksiyonları, İndirgenme/Yükseltgenme Reaksiyonlarının Kinetiği, Çevresel Organik Kimyasallar Organiklerin Kimyasal Dönüşümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 2 30 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 24 48
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 2 21 42
54 Ev Ödevi 4 18 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suyun Bileşenleri ve Temel Özellikleri Kimyasal Denge
2 Stokiyometri Asit-Baz Kimyası
3 Kütle ve Yük Dengesi pC-pH Diyagramları
4 Dağılım Diyagramları Kapalı Sistemlerde Karbonat Kimyası
5 Açık Sistemlerde Karbonat Kimyası
6 Doğal Sularda Alkalinite Koordinasyon Kimyası
7 Kompleks Kararlılığı Hümikı Maddelerle ve NTA ile Kompleksleşme
8 1. Arasınav
9 Çökelme ve Çözünme Kinetiği Çözünürlük Katsayısı ve Demir Oksitler
10 Kalsiyum Karbonat Sertliği ve Yumuşatma Süreci Fosfat Kimyası
11 İndirgenme/Yükseltgenme Reaksiyonları Elektron Aktivitesi ve pE
12 2. Arasınav pE-pC Diyagramları
13 Demir Kimyası ve Korozyon Klor Reaksiyonları
14 Ozon Reaksiyonları İndirgenme/Yükseltgenme Reaksiyonlarının Kinetiği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126816 1205475 Su kimyası konusunda temel prensipleri kavramak.
126817 1205973 Asit –baz, Çökelme,Çözünme,Kompleks oluşturma, pC-pH ve dağılım diyagramları ile ilgili temel prensipleri öğrenir
126818 1207498 Doğal sistemlerde gerçekleşen reaksiyonları çeşitli deneysel ve mühendislik çalışmalarda doğru şekilde uygular
126819 1208218 Ozon u tanımlar ve reaksiyonlarını öğrenir
126820 1189945 Çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlar, sonuçları yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.