Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB629 Molekül Modellemeye Giriş 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kimyasal tepkimelerin modellenmesi nasıl gerçekleşir öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Essentials of Computational Chemistry Theories and Models, Christopher J. Cramer

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modellemenin kullanım amacı Kimyasal tepkimelerin modellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar Modellemede kullanılan metotlar Kullanılan metotların dayandığı temel hususlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Mekanik 3
2 Konformasyonel Analiz 3
3 Valens Bağ Teorisi 3
4 Simetri Elemanları 3
5 Termokimya 3
6 Yapı-reaktivite ilişkisi 3
7 Semiemprik Yöntemler 3
8 Hückel Teorisi 3
9 Ara Sınav 3
10 Kuantum Kimyası 3
11 Hartree-Fock Teorisi 3
12 Ab-initio Teorisi 3
13 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) 3
14 Bazseti Fonsiyonelleri 3
15 Final Sınavı 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294895 Kimyasal tepkimeleri modellemede dikkat edilen hususları bilmek.
2 1294896 Kimyasal tepkimeleri modellemede kullanılan teorik metotları tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 3 3 1 1
2 4 4 3 5 4 4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek