Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB658 Sürdürülebilir Yeşil Mühendislik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

i) lisansüstü öğrencilerin mesleklerinde mali ve çevre açılarından sürdürülebilirlik olgusunu gerçekleştiren, çevre hakkında bilgili çevre dostu kimya mühendisleri olması yolunda yardımcı olmak; ii) öğrencileri “yeşil mühendislik” ilke ve uygulamarıyla tanıştırmak; iii) öğrencilerin “Yaşam Döngüsü” analizlerini(LCA) yapma becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Görevlendirilecek öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma; Yerkürenin oluşumu ve hayatın başlangıcı; Biyosfer, yerküre ve çevresi,; Yerkürenin zenginlikleri, kullanımı ve kirletilmesi; Yeşil mühendislik ve kimya mühendislerine düşen sorumluluklar; Endüstriyel ekoloji ve Yaşam Döngüsü analizleri (LCA).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 12 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güncel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik
2 Sürdürülebilir kalkınma
3 Yerkürenin oluşumu ve hayatın başlangıcı
4 Biyosfer ve işleyişi
5 Yerkür, zenginlikleri ve çevre
6 Çevrenin kirletilmesi
7 Ara Sınav
8 Yeşil mühendislik
9 Endüstriyel ekoloji, “sıfır atık” kavramı
10 Yaşam Döngüsü analizlerine (LCA) giriş
11 Yaşam Döngüsü analizleri: vaka incelemeleri/alıştırma projeleri
12 Yaşam Döngüsü analizleri: vaka incelemeleri/alıştırma projeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545083 Biyosferin eşsizliğinin ve bunun sürmesi için gereken hassas dengeyi bozabilecek durumları yaratmada mühendislerin rolünü anlar.
2 1545084 Çevre farkındalığıyla ve çevreye karşı saygıyla mesleğini icra eder.
3 1545085 Sürdürülebilir kalkınma için gerekenleri anlar
4 1545086 Gereken zaman ve zeminde yeşil mühendislik ilkelerini uygulama becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 5 4 5
2 5 4 3 4 5 3 3 4 4
3 4 3 5 3 4 4 3 2
4 3 5 5 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek