Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB662 Aromatik Bileşikler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Aromatikliğin tanımını yapılarak ve aromatik bileşiklerin özelliklerinin açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Belirlenecek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Solomons G. and Fryhle C. ,(Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aromatiklik; Elektrofilik Subsitüsyon Reaksiyonlarında Yönelim Etkileri; Benzen Türevleri ve Polinükleer Hidrokarbonlari için Kantitatif İncelemeler; Nükleofilik Sübstitüsyon ve eliminasyon Reaksiyonları; Çevrilme Reaksiyonları; Benzen Türevlerinin Sentetik Kimyası; Aromatik Heterosiklik Yapılar; Benzendiazonyum tuzları; Kinonlar ve reaksiyonları; Meisenheimer ve benzin mekanizmaları; Fenoller; Bazı aromatik önemli bileşiklerin sentez yöntemleri ve reaksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 22 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aromatiklik
2 Elektrofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları
3 Elektrofilik Subsitüsyon Reaksiyonlarında Yönelim Etkileri
4 Benzen Türevleri ve Polinükleer Hidrokarbonlari için Kantitatif İncelemeler
5 Nükleofilik Sübstitüsyon ve eliminasyon Reaksiyonları
6 Çevrilme Reaksiyonları
7 Arasınav
8 Benzen Türevlerinin Sentetik Kimyası
9 Aromatik Heterosiklik Yapılar
10 Benzendiazonyum tuzları
11 Kinonlar ve reaksiyonları
12 Meisenheimer ve benzin mekanizmaları
13 Proje sunumları ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545349 Huckel kuralını öğrenerek hangi yapıların aromatik olabileceğini bilir
2 1545350 Aromatik bileşilerin hangi tür reaksiyonlar vereceğini bilir
3 1545351 Aromatik bileşiklerin türevlerinin reaksiyonlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 5 5 4
2 4 4 5 4 4 5 4 4 5
3 5 5 4 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek