Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB663 Spektroskopi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Herhangi bir maddenin nitel ve nicel olarak içeriğini tayin etmekte kullanılan güncel Spektroskopik analiz yöntemleri hakkında temel bilgi kazanımı sağlamak ve analitik verilerin değerlendirilmesi yöntemlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Belirlenecek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notlarından hazırladığı kitapçık Skoog West Holler (çeviri) "Aletli Analiz Teknikleri" Bilim Yayınları Lauri H.J. Launen "Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission", Royal Society Chemistry

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spektroskopi, spektroskopik yöntemler, UV-Vis, floresans, atomik absorbsiyon, atomik emisyon, infrared, nükleer manyetik resonans ve kütle spektroskopi yöntemleri ile ilgili teme bilgiler, bu yöntemlerin kullanım alanları, analiz edilecek örneğe göre spektroskopik yöntem seçimi, yöntemin örneğe uygun olarak geliştirilmesi ve kalitatif ve kantitatif olarak yöntemin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 22 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik Spektroskopi tekniklerinin karşılaştırılması, spektral çizgi genişlemeleri
2 Atomik Spektroskopinin teorisi ve terminolojisi, Atomik ve Moleküler Spektroskopinin karşılaştırılması
3 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi; absorpsiyon ile konsantrasyon ilişkisi, atomik absorpsiyon spektrometresi
4 Işın kaynakları, atomlaştırıcı sistemler, alev tipleri ve seçimi, monokromatörler
5 Alevsiz atomlaştırıcılar, Hidrür ve soğuk buhar tekniği hakkında bilgi
6 Girişim etkileri ve giderilmesi
7 Ara Sınav 1
8 Atomik Emisyon Spektroskopisi; teori, uyarıcı kaynaklar (Ark, ICP), kalitatif ve kantitatif analiz, doğruluk, uygulamalar
9 Atomik Emisyon Spektroskopisi; teori, uyarıcı kaynaklar (Ark, ICP), kalitatif ve kantitatif analiz, doğruluk, uygulamalar
10 Atomik Floresans Spektroskopisi; teori, ölçme, kalibrasyon işlemleri, girişim olayları, analitik duyarlılık, örneklerin hazırlanması
11 Atomik Floresans Spektroskopisi; teori, ölçme, kalibrasyon işlemleri, girişim olayları, analitik duyarlılık, örneklerin hazırlanması
12 Atomik spektroskopi ile yapılan çalışmaların incelenmesi
13 Proje sunumları ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545343 Öğrenciler modern bir analiz yöntemi hakkında bilgi kazanıp, çeşitlerini öğreneceklerdir.
2 1545344 Öğrenciler endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi edineceklerdir.
3 1545345 Öğrenciler ayrıca cihazdan alınan verilerin değerlendirilebilmesini sağlama becerisi kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 5 5
2 5 5 5 4 5 4 5 4 4
3 4 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek