Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066042008 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

1. Isı-akış olaylarının deneysel çözümlemesinde, klasik ölçme yöntemlerinin yanı sıra, ileri yöntemleri öğrenme. 2. Veri toplama ve değerlendirme sistemlerini tanıma ve kullanma. 3. Ölçme donanımının çalışma, kalibrasyon ve kullanım ilkelerini öğrenme ve uygulama. 4. Deneysel ölçmelerde, duyarlılık, çözünürlük, hata, belirsizlik, hassasiyet ve doğruluk kavramlarını anlama ve uygulama. 5. Deneysel sistem modelleme ve tasarım bilgisi edinme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özbey

Ön Koşul Dersleri

Termodinamik, Akışkanlar mekaniği, Isı geçişi

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. P. Holman, Experimental Methods for Engineers, Fifth Ed., McGraw-Hill, 1994. O. F. Genceli, Ölçme Tekniği, Birsen Yayınevi, 1995. R. J. Emrich, Methods of Experimental Physics: Fluid Dynamics, Vol. 18 Parts A and B, Academic Press, 1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri ve hata analizi. Basınç, akım hızı, sıcaklık ve debi ölçüm metot ve aletleri. Akışkanların fiziksel ve ısıl bazı özelliklerinin ölçüm yöntem ve metotları. Veri toplama ve değerlendirme. Akışı görünürleştirme yöntemleri. Deneysel modelleme ve deney düzeneği tasarımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel Çözümleme
2 Klasik Ölçme
3 İleri Yöntemler
4 Veri toplama
5 Veri değerlendirme
6 Ölçme Donanımları
7 Kalibrasyon
8 Donanım kullanım ilkeleri
9 Arasınav
10 Duyarlılık
11 Deneysel hata
12 Beirsizlik
13 Hassasiyet
14 Deneysel sistem modelleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74884 1147742 Isı akış olaylarında deneysel çözümlemeyi öğrenir.
74886 1168700 Veri toplama sistemlerini tanır ve kullanır.
74891 1158039 Ölçme donanımının kalibrasyonunu öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
74884 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3
74886 3 4 5 3 3 3 5 5 3 4 4 3
74891 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek