Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB605 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Isı transferi türlerini tanıtmak ve her biri için ısı geçişi türü için hesaplama becerisini kazandırmak. Kütle geçişi transferi konusunda hesaplama becerisini kazandırmak. Mühendislik uygulamalarında ısı ve kütle transferi konularında beceri kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Incropera,F.P.,DeWitt,D.P., Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri,Literatür Yayınevi Yunus A. Cengel, Isı ve Kütle Transferi, Güven Kitabevi J.C. Whitwell and R.K. Toner, Conservation of Mass and Energy , McGraw-Hill Book Company.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı geçişi türlerinde, kararlı ve kararlı olmayan durumlar için; ısı iletimi, Laminer, türbülanslı zorlanmış taşınım, ısı değiştiricileri, ışınımla ısı geçişi, karışma odaları ve kütle geçişi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı iletim denklemleri ve sıcaklık gradientleri
2 Kararlı durumda ısı transferi, kanatlar ve kanatlı yüzeyler ile ilgili analizler
3 Kararlı olmayan durumda ısı transferi
4 Taşınım temel denklemleri ve sınır tabaka teorisi
5 Zorlanmış taşınım, iç akış
6 Zorlanmış taşınım, dış akış
7 Doğal taşınım
8 Işınım ısı transferi
9 Isı değiştirgeçleri, kaynama ve yoğuşma
10 Arasınav
11 Kütle geçişinin temelleri
12 Karışma odaları
13 Mühendislikte ısı ve kütle aktarımı uygulamaları
14 Mühendislikte ısı ve kütle aktarımı uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496993 Isı transfer türlerini kavrar.
2 1496994 Kütle transferini kavrar.
3 1496995 Enerji ve kütle transfer dengesi hesaplamalarını yapar.
4 1496996 Mühendislik uygulamalarında ısı ve kütle transferi hesapları yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 3 5 2
3 4
4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek