Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066072012 İleri Gaz Dinamiği* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sıkıştırılabilir akımlarla ilgili mühendislik problemlerini çözme yeteneği kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Shapiro A.H.; "The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow Vol 2, Roland Press Company, New York, 1945 2. Daneshyar H.; "One Dimensional Compressible Flow", Permagon Press, Second Edition 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gazların termodinamiği, hal denklemleri, enerji denkliği, ısı iletimi. Hareket denklemleri, akustik yaklaşım, ses dalgaları. Potansiyel akımlar. Bir boyutlu sıkıştırılabilir akışlar. İki boyutlu akımlar, karakteristikler yöntemi, basit dalga çözümleri. Küçük tedirgemeler. Şok dalgaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gazların termodinamiği.
2 Hal denklemleri.
3 Enerji denkliği
4 Isı iletimi.
5 Hareket denklemleri.
6 Akustik yaklaşım, ses dalgaları.
7 Akustik yaklaşım, ses dalgaları.
8 Problem çözümü
9 Arasınav
10 Potansiyel akımlar.
11 Bir boyutlu sıkıştırılabilir akışlar
12 İki boyutlu akımlar.
13 Problem çözümü
14 Şok dalgaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121769 1191002 Gazların termodinamiğini bilir.
121770 1193348 Hareket denklemlerini türetilir.
121771 1204072 Akustik problemlerini çözer.
121772 1204409 Potansiyel akım bilir.
121773 1204523 İki boyutlu sıkıştırılabilir akış problemlerini çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
121769 2 1 5 4
121770 2 3 2
121771 2 1
121772 3 5
121773 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek