Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB610 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, akışkanlar mekaniği ve ısı transferinde kullanılan sayısal yöntemler konusunda bilgisini geliştirmek ve bu yöntemleri etkin olarak ilgili denklemlere uygulayarak sayısal çözümler elde edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Anderson, D.A., Tannehill, J.C. ve Pletcher, R.H., Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Hemisphere Publishing Co., New York, 1984. 2. Patankar, S.V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Co., Washington, D.C., 1980.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi diferansiyel eşitlikler. Sonlu farklar yönteminin esasları. Ağ üretimi. Ayrıklaştırma. Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması. Akışkanlar mekaniği ve ısı geçişinin temel eşitlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısmi diferansiyel eşitlikler. computational fluid dynamics for engineer.pdf
2 Kısmi diferansiyel eşitlikler. Turbulence Tutorial.pdf
3 Sonlu farklar yönteminin esasları. Fluent.01.intro.ppt
Fluent.02.introtocfdanalysis.ppt
4 Sonlu farklar yönteminin esasları. Fluent.03.solverbasics.ppt
Fluent.04.boundary.ppt
Fluent.05.turbulence.ppt
5 Ağ üretimi. Fluent.06.solversettings.ppt
Fluent.07.heatxfer.ppt
Fluent.08.udfs.ppt
6 Ağ üretiminin uygulamaları. Fluent.09.multiphase.ppt
Fluent.10.combustion.ppt
Fluent.11.parallel.ppt
7 Ayrıklaştırma. airfoil.zip
cavity.zip
plate.zip
8 Ayrıklaştırma. radiation_natural_convection.zip
9 Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması. periodic_flow_heat.zip
10 Arasınav
11 Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması. postprocess.zip
12 Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması. pemfc-files.zip
13 Akışkanlar mekaniği temel eşitlikleri. eulerian-species-files.zip
14 Isı geçişinin temel eşitlikleri. conjugate-heat-transfer-files.zip
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545252 Kısmi diferansiyel eşitlikler ve sonlu fark eşitlikleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1545256 Kısmi diferansiyelli eşitliklerin ayrıklaştırılması ve ağ yapısının oluşturulması.
3 1545254 Akışkanlar mekaniğinin temel eşitliklerini öğrenmek ve uygulayabilmek
4 1545255 Isı transferinin temel eşitliklerini öğrenmek ve uygulayabilmek
5 1545253 Sonlu farklar yöntemi ile akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerini bir paket program yardımıyla çözebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek