Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066112012 Türbülans Modelleme* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilere türbülanslı akışların çözüm yöntemlerinden biri olan türbülans modellerin uygulanmasını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Rodi, W. Turbulence Models and Their Application in Hydraulics: A state of The Art Rewiew, 2nd Edition, University of Karlsruhe, Germany, 1984. 2. Gatski, T.B., Hussaini, M.Y. ve Lumley, J.L., Simulation and Modeling of Turbulent Flows, Oxford University Press, Inc., New York, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türbülansın yapısı. Türbülans modellerinin temel kavramları ve sınıflandırılması. Ortalama akış eşitlikleri ve kapatma problemleri. Cebrik modeller. Bir eşitlikli modeller. İki eşitlikli modeller. Reynolds gerilme eşitlikli modeller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 10 30
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türbülansın yapısı.
2 Türbülansın yapısı.
3 Türbülans modellerinin temel kavramları
4 Türbülans modellerinin temel kavramları
5 Türbülans modellerinin sınıflandırılması.
6 Türbülans modellerinin sınıflandırılması.
7 Ortalama akış eşitlikleri
8 Problem çözümü
9 Kapatma problemleri.
10 Ara sınav
11 Cebrik modeller.
12 Bir eşitlikli modeller.
13 İki eşitlikli modeller.
14 Reynolds gerilme eşitlikli modeller.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118690 1208053 Türbülans yapılarının tanıtılması
118691 1210540 Türbülans modellerinin temel kavramlarının tanıtılması
118692 1210499 Türbülans modellerinin sınıflandırılmasının tanıtımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
118690 4 5 3 1
118691 3 5 5
118692 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek