Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB612 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Taşıt motorları üzerinde araştırma geliştirme yapabilmek için gerekli ölçme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hakan ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Plint M. And Martyr A., Engine Testing Theory and Practice, Butterworth-Heinemann Ltd., 1995. 2. Heywood J.B., Internal Combustion Engine Fundementals, McGraw-Hill, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıt motorları üzerinde yapılabilecek araştırmaların önemi ve sınıflandırılması, araştırma ve deney prensipleri, motor deneylerinin sınıflandırılması, motorun performans karakteristikleri ile ilgili araştırmalar, motor yükleme ve test donanımları, motor çevrimlerinin deneysel olarak çıkartılması ve analizi, yanma odası basıncı ölçü ve kayıt aletleri, motorlarda sıcaklık ölçümü ve ölçü aletleri, motorlarda vuruntu ve tutuşma gecikmesi araştırmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıt motoru araştırmalarının önemi ve sınıflandırılması
2 Taşıt motorlarının performans araştırması
3 Taşıt motorlarının performans araştırması
4 Taşıt motorlarının performans araştırması
5 Dönme sayısının ölçülmesi
6 Yakıt tüketiminin ölçülmesi
7 Motorlarda emilen hava miktarının ölçülmesi
8 Motorlarda soğutma suyu debisi ve ısısının ölçümü
9 Motor araştırmalarında sıcaklık ölçmeleri
10 Motor araştırmalarında sıcaklık ölçmeleri
11 Taşıt motorlarında motor çevriminin analizi
12 Yanma odası tasarımı ile ilgili araştırmalar
13 Yanma odası tasarımı ile ilgili araştırmalar
14 Egzoz gazlarının ölçümü ile ilgili araştırmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164788 Taşıt motorlarında deney teknikleri öğrenilir.
2 1176667 Basınç ölçme ve kayıt aletlerinin kullanımı öğrenilir.
3 1148824 Motorun performans karakteristikleri öğrenilir.
4 1154087 Motorlarda vuruntu olayını engelleme öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3 3
3 4 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek