Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066142012 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Temel hidrolik ve pnömatik devre elemanları ve özelliklerini tanıtarak, sistem elemanlarının seçimi ve boyutlandırılması konusunda bilgi ve becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem Koç

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Erdem Koç, Hidrolik Devreler, Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Yayınları, Yayın No: 25, Adana, 1994. 2-J.A.Sullivan, Fluid Power: Theory and Application. 3-H.L.Stewart, Pneumatics and Hydraulics.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akışkan gücü kontrolunun esasları. Hidrolik güç iletimi, basınç iletiminin prensipleri, hidrolik akışkanların özellikleri, hidrolik semboller. Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri, uygulama alanları. Hidrolik akışkanlar ve özellikleri. Pompalar, özellikleri ve pompa seçimi. Hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri. Yön, akış ve basınç kontrol valfleri. Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları. Filtreleme. Hidrolik ve pnömatik devrelerin tasarımı. Kapalı çevrim kontrol biçimleri. Elektrohidrolik kontrol elemanları. Pnömatiğin otomasyonda kullanılması. Akışkan gücü uygulama örnekleri. Hidrolik devre uygulamaları, pnömatik devreler, kompresörler, pnömatik sistem elemanları, pnömatik devre uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 4 21 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkan gücü kontrolunun esasları.
2 Hidrolik güç iletimi, basınç iletiminin prensipleri, hidrolik akışkanların özellikleri, hidrolik semboller.
3 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri, uygulama alanları.
4 Hidrolik akışkanlar ve özellikleri.
5 Pompalar, özellikleri ve pompa seçimi.
6 Hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri. Yön, akış ve basınç kontrol valfleri.
7 Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları.
8 Filtreleme. Hidrolik ve pnömatik devrelerin tasarımı.
9 Örnek problem uygulamaları
10 Arasınav
11 Kapalı çevrim kontrol biçimleri.
12 Elektrohidrolik kontrol elemanları. Pnömatiğin otomasyonda kullanılması.
13 Akışkan gücü uygulama örnekleri.
14 Hidrolik devre uygulamaları, pnömatik devreler, kompresörler, pnömatik sistem elemanları, pnömatik devre uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71162 1276575 Hidrolik ve pnömatik sistemin temel kavramlarını bilir.
71163 1276576 Hidrolik ve pnömatik sistem temel elemanlarını ve özelliklerini bilir.
71164 1276573 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarının seçimini yapabilir.
71165 1276574 Hidrolik ve pnömatik pnömatik devre kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
71162 2
71163 3
71164 3
71165 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek