Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066262012 Temiz Enerji Teknolojileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji teknolojileri hakkında genel bilgi vermek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Twidell, J. W, Weir, A. D., “Renewable Energy Resources”, E. ve F. N. Spon, (1986). 2- Kuecken J. A., Alternative Energy Projects for the 1990s, Blue Ridge Summit, PA, 1991 3- Hill R., The Future of Energy Use, Earthscan, London, 1995 4- Göksu E., Enerji Kaynakları, İTÜ Maden Fakültesi Yayınları, 1986

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hidrolik enerji, hidrojen enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, biyogaz ve biyokütle, güneş enerjisi ve yakıt pilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir enerji kaynakları
2 Hidrolik enerji ve üretim teknolojileri
3 Hidrojen enerjisi, kullanım alanları
4 Hidrojen enerjisi ve hidrojen üretim yöntemleri
5 Rüzgar enerjisi ve rüzgar türbinleri
6 Rüzgar türbini çeşitleri
7 Dalga enerjisi
8 Güneş enerjisi, kurutma ve fotovoltaik piller
9 Biyogaz ve enerji
10 Arasınav
11 Biyokütle ve enerji
12 Yakıt pilleri ve yakıt pili çeşitleri
13 Yakıt pili uygulamaları
14 Yenilenebilir enerji sistemi tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276288 Temiz enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur
2 1276289 Farklı yenilenebilir enerji teknolojilerini karşılaştırabilecek bilgi birikimine sahip olur
3 1276290 Temiz enerjinin üretilmesi konusunda teorik bilgi birikimine sahip olur
4 1276291 Temiz enerji kaynakların projelendirme esasları hakkında bilgi sahibi olur
5 1276292 Temiz enerji kaynakların projelendirmesi yapabilecek temel bilgilere sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 4 2
3 4 2
4 4
5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek