Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066322012 Bakım Planlanması 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Makinelerin ve sistemlerin daha uzun ömürlü olmasının yollarını öğreterek, bakım bilincini oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Keith Mobley, Maintenance Fundamentals, 2nd Edition, Elsevier Butterworth–Heinemann, 2004. R. Keith Mobley, Lindley R. Higgins, Darrin J. Wikoff, Maintenace Engineering Handbook, McGraw-Hill Companies, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakım nedir? Bakımın amacı ve önemi nedir? Ekipman etkinliği oranı nedir? Bakımda 16 kayıp nedir? Önleyici ve koruyucu bakım faaliyetlerinin temelleri nelerdir? Bakımda anahtar performans göstergeleri ve önemi nedir? Bakım organizasyonu, bakım planlaması ve zamanlaması nasıl ve hangi kriterlere göre yapılır? Bakım türleri nelerdir? Arıza esaslı bakım nedir? Koruyucu bakım nedir? Kestirimci bakım nedir? Kestirimci bakımda kullanılan ekipmanlar nelerdir? Toplam üretken bakım nedir? Otonom bakım nedir? 5S nedir ve 5S Uygulamaları nasıl yapılır? Kaizen nedir ve nasıl uygulanır? Bakımda yağ seçimi ve önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakım nedir? Bakımın amacı ve önemi nedir?
2 Ekipman etkinliği oranı nedir? Bakımda 16 kayıp nedir?
3 Önleyici ve koruyucu bakım faaliyetlerinin temelleri nelerdir?
4 Bakımda anahtar performans göstergeleri ve önemi nedir?
5 Bakım organizasyonu, bakım planlaması ve zamanlaması nasıl ve hangi kriterlere göre yapılır?
6 Bakım türleri nelerdir? Hangi bakım yönteminin seçileceğine nasıl karar verilir?
7 Arıza esaslı bakım nedir? Koruyucu bakım nedir?
8 Arasınav
9 Kestirimci bakım nedir? Kestirimci bakımda kullanılan ekipmanlar nelerdir?
10 Toplam üretken bakım nedir? Türkiye ve Dünya’da TÜB uygulamaları
11 Otonom bakım nedir?
12 5S nedir ve 5S Uygulamaları nasıl yapılır?
13 Kaizen nedir ve nasıl uygulanır?
14 Bakımda yağ seçimi
15 Proje Sunumları
16 Proje Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277164 Bakım ve Bakımın Amacını Öğrenir
2 1277165 Önleyici ve koruyucu bakım faaliyetlerini öğrenir
3 1277166 Bakım planlaması veya zamanlamasının Nasıl yapılacağını öğrenir
4 1277167 Arıza esaslı bakım, Koruyucu bakım ve Kestirimci bakım kavramlarını öğrenr
5 1277168 Bakımda yağ seçimi ve önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 5 4
2 3 3 3 3 5 4 2 5 4 5 4 5
3 3 5 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3
4 5 3 5 2 4 4 3 3 4 5 3 5
5 5 5 5 4 3 4 2 3 3 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek