Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, katı cisimlerin temel tasarım parametreleri, çeşitli kriterleri ve analizini içeren mekanik tasarımı öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Wolfram, S., Mathematica, 4th Ed., Wolfram Meadia/Cambride University Press, 1999. • Abell M., L, Braselton J. P., Mathematica 4th Ed., Elsevier Inc.,2009. • Don E., Mathematica Schaum’s out lines, McGraw-Hill, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

MATHEMATICA, REDUCE, MAPPLE gibi sembolik algebra kullanan dillerin tanıtılması. Cebrik denklem takımları. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Statik ve dinamik problemleri bilgisayar yardımı ile sembolik kodlar kullanarak programlanması. Seçilmiş mekanik problemlerin bilgisayar uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 75 75
2 Final Sınavı 1 75 75
34 Okuma 5 7 37

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
2 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
3 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
4 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
5 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
6 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
7 Arasınav
8 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
9 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
10 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
11 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
12 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
13 Bilgisayar Destekli Mühendislik programı ile problem çözümü
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121796 1441571 Bilgisayar destekli mühendislik programları hakkında bilgi edinir.
121797 1405116 Mühendislik problemlerini bilgisayar kullanarak analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
121796 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4
121797 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek