Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB601 Advanced Thermodynamics 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencileri gerçek problemlerin gerektirdiği ileri termodinamik bilgileri ile donatmak. Üst düzeyde termodinamik bilgisine ve bilimsel yaklaşıma sahip yüksek mühendisler yetiştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Y.A. Çengel, M.A. Boles, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Beşinci Baskı, Çev.: Ali Pınarbaşı vd., Güven Bilimsel, 2008. 2. G.J.Van Wylen, R.E.Sonntag ve C. Borgnakke, Fundamentals of Classical Thermodynamics ,4th Edition, Wiley, 1992. 3. G.N. Hatsapoulos, and J.H.Keenan, "Principles of General Thermodynamics, John Wiley ve Sons, 1965.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Termodinamiğin temel kanunları. Entropi. Kullanılabilirlik (ekserji) analizi. İkinci kanun verimi. Özellik bağıntıları. Tabloların oluşturulması. Karışımlar. Kimyasal termodinamik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termodinamiğin temel kavramları
2 Entropi nedir?
3 Sıvı ve katıların entropi değişimleri
4 Mükemmel gazların entropi değişimi
5 Entropi dengesi, bir sistemin entropi değişimi, entropi üretimi
6 Enropi geçişinin mekanizmaları; ısı geçişi ve kütle akışı
7 Ekserji nedir?
8 Tersinir iş ve tersinmezlik, ikinci yasa verimi
9 Bir sistemin ekserji değişimi
10 Arasınav
11 Isı, iş ve kütle ile ilgili ekserji geçişi
12 Ekserjinin azalması ilkesi ve ekserji yok oluşu
13 Ekserji dengesi: Kapalı sistemler
14 Ekserji dengesi: Kontrol hacimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276685 Entropi kavramını ve entropi prensibinin artmasını bilir.
2 1276686 Entropi üretimi kavramını bilir ve performans analizinde kullanır.
3 1276683 Ekserji (kullanılabilirlik), ekserji azaltma ve ekserji yok etme kavramları bilinmektedir.
4 1276684 Kapalı ve açık sistemlerin ekserji dengesi bilinmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 5 2
2 3 4
3 3 3
4 5 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek