Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB602 Advanced Fluid Dynamics 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerine Newton tipi akışkanların temel kavramları hakkında bilgi vermek ve akım analizi yapabilmelerini öğretmek. Bu bilgileri, ilgili mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisini geliştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. White, F.M., 1991. Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill. 2. Currie, I.G., 1993. Fundamental Mechanics of Fluids, McGraw_hill. 3. Schlichting, H. and Gersten, K. 2000. Boundary Layer Theory Springer-Berlin. 4. Çengel Y.A., Cimbala J.M., 2007. Akışkanlar Mekaniği, Güven Bilimsel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve akışkanların özellikleri. Akışkan kinematiği. Temel akım denklemleri: Süreklilik, Bernoulli ve Navier-Stokes denklemleri. Reynolds Transport Teoremi. Diferansiyel akış analizi. Sınır Tabaka Teorisi. Potansiyel akım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve akışkanların özellikleri.
2 Akışkan kinematiği.
3 Temel akım denklemleri.
4 Süreklilik denklemi.
5 Bernoulli denklemi.
6 Navier-Stokes denklemleri.
7 Reynolds Transport Teoremi.
8 Diferansiyel akış analizi.
9 Problem çözümü
10 Arasınav
11 Sınır Tabaka Teorisi.
12 Potansiyel akım.
13 Problem çözümü
14 Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73331 1478886 İleri düzeyde akış problemlerini çözebilir.
73332 1478884 Temel akış denklemlerini çikarabilir.
73333 1478885 Konuyla ilgili teoriler gerçek mühendislik problemlerini çözmek için kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
73331 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4
73332 3 4 5 5 3 3 4 5 4 4 3 3
73333 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek