Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB612 Combustion Technology 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yanma ve yakma teknolojileri uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek. Yakma sistemleri uygulamalarında temel özelliklerini ve önemini tanıtmak. Yakma mühendisliği enerji uygulamalarında ulusal sanayinin gelişmesine yardımcı olmak. Mühendislik becerilerinin gelişmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Combustion Phenomena, Kanury, A. Murty, Gordon ve Breach, New York, 1994. Combustion, Glassman, I., Academic Press, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok elemanlı ve değişken yapılı sistemlerin termodinamiği.
2 Kimyasal reaksiyonlar.
3 Kimyasal denge.
4 Yanma fiziği, kinetik ve difüzyon olarak kontrol edilen yanma.
5 Difüzyon alevi.
6 Ön karışımlı gazlarda yanma ve alev.
7 Laminer alev hızı, detonasyon ve deflagrasyon.
8 Katılarda yanma.
9 Yakıtlar ve yanmanın temel evreleri.
10 Arasınav
11 Temel yanma hesapları.
12 Gazların homojen karışımı ve yanması.
13 Tutuşma ve yanma süreçleri.
14 Yanma odası tasarımı.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118686 1497390 Kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, yanma fiziği, kinetik ve difüzyon olarak kontrol edilen yanmanın tanıtılması
118687 1497391 Difüzyon alevi, ön karışımlı gazlarda yanma ve alev
118688 1497392 Yakıtlar ve yanmanın temel evreleri.
118689 1497393 Tutuşma ve yanma süreçleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
118686 4 4 3 5
118687 4 5 3
118688 5 2 5 4
118689 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek