Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB630 Alternative Fuels for Internal Combustion Engines 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

içten yanmalı motorlarda kullanılan konvansiyonel yakıtlara alternatif olacak kaynakların özelliklerinin belirtilmesi ve bu alternatif yakıtların motorlarda kullanımının performans ve yanma etkilerinin değerlendirilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Borat, O., Balcı, M., Sürmen, A., “Yanma Aerotermokimyası”; Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Matbaası, Ankara, Ekim 1995. 2. Çengel Y.A., Boles M.A. “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, Literatür Yayınevi, ISBN: 975-7860-78-6, 1999, İstanbul. 3. Safgönül, B., Soruşbay, C., Arslan, E., Ergeneman, M.; “İçten yanmalı motorlar”; Birsen yayınevi, İstanbul,1995. 4. Öz, İ.H., Borat, O., Sürmen, A., Çalik, V., Balcı, M.; “İçten Yanmalı Motorlar”. Birsen Yayınevi, 2003, ISBN: 975511346-0. 5. Telli Z.K., “Yakıtlar ve Yanma”, Palme yayıncılık, ISBN: 975-7477-39-7, Ankara, 1998. 6. Surmen A., Karamangil M.I., Arslan R. “Motor Termodinamiği”, Alfa Aktüel Basım Yayım Dağıtım Ltd Şti, Eylül 2004, ISBN: 975-253-002-8

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçten yanmalı motor yakıtları
2 Biodizel yakıt özellikleri, biodizel yakıt kullanımı ile dizel motor performansı
3 Etanol-metanol yakıtların motorlarda kullanım özellikleri
4 Doğal gazın motor yakıtı olarak özellikleri
5 LPG’nin motor yakıtı olarak özellikleri
6 Yanmanın kimyasal analizi ve karışım oranları
7 Sabit basınçta yanmanın termodinamik analizi
8 Ara Sınav
9 Sabit hacimde yanmanın termodinamik analizi
10 Fakir ve zengin karışımların motor performansına etkileri
11 Benzin motorlarında karışım teşkilinin motor performanssına ve emisyonlara etkileri
12 Reaksiyon entalpisi ve yanma entalpisi. Yakıtların ısıl değerleri.
13 Yanma ürünleri ile ilgili problem çözümü
14 Reaksiyon sistemlerinin birinci yasa analizi
15 Uygulama
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496793 Motorlarda kullanılan yakıtlar ve özelliklerini bilir.
2 1496794 Sıvı alternatif yakıtları ve özelliklerini bilir.
3 1496795 Gaz alternatif yakıtları ve özelliklerini bilir.
4 1496796 Teorik yanma ile ilgili hesaplamalar yapar.
5 1496797 Benzin ve dizel motorlarında karışım hazırlama yöntemlerini bilir
6 1496798 Benzin ve dizel motorlarında yanma olayını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4
2 3 1 5 4 4 5 3 3 4 3 2 4
3 4 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2
4 1 2 4 4 4 2 3 1 5 4 3 1
5 5 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2
6 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek