Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB635 Surface Engineering 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yüzeyin Mühendislik Malzemelerin için Önemi, Yüzey işlemleri ve bu işlemlerin Malzemeye sağladıkları mekanik özellikleri ve uygulama örnekleri ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Surface Engineering Volume 5 , ASM Handbook. ASM International Handbook Committee.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Metal yüzeylerin teorik analizi, yüzey enerjisi, yüzey hazırlama işlemleri, temas mekaniği, yüzey pürüzlülüğü, yüzey kusurları, ısıl ve termokimyasal yüzey sertleştirme yöntemleri, demirdışı metal ve alaşımlarının yüzey işlemleri, çelik ve dökme demirlerin yüzey işlemleri, aşınma ve yorulmaya karşı yüzey tasarımları. İnce sert tabaka (film) biriktirme, yüksek enerji girişi ile yüzey modifikasyonları, yüzey alaşımlandırma, etkili sertlik derinliği ve mikroyapısal özellik tespit teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 24 72
23 Proje Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzey mühendisliği uygulamaları için malzeme bilgisi
2 Kristal kafes yapıları ( Basit kübik, hacim merkezli kübik, yüzey merkezli kübik, hegzagonal, monnoklinik, ortorombik)
3 Kayma düzlemleri ve doğrultuları, miller indisleri, örnekler
4 Kristal doğrultuların miller indisleriile gösterilmesi
5 Miller – Bravais indisleri
6 Brag kuralı
7 Yüzey mühendisliği tekniklerine giriş
8 x-ışınları toz kırınım ölçümü ve laue x-ışınları kırınım fotoğrafı
9 Rotasyon matrisi
10 Arasınav
11 Debye sherer halkası
12 Problem cözümü
13 Problem cözümü
14 Problem cözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78032 1478339 Kristal kafes çeşitlerini bilir.
78034 1478340 Miller indislerini bilir ve kayma düzlem ve doğrultularını miller indisleri ile gösterir.
78036 1478341 Mühendislik Yüzeyinin tanımlanması, yüzey pürüzlülüğünü, geometrisini ve yüzey enerjisini kavramalı
78038 1478342 Yüzey mekanik özelliklerini kavramalı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
78032 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4
78034 5 5 5 5 3 4 4 2 3 5 4 5
78036 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3
78038 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek