Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB638 Hasar Mekanizmaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

1. Malzemelerde gözlenen gelen temel hasar türlerinin ve mekanizmalarının tanıtılması, 2. Hasara yol açan zorlama koşullarının ve hasar kriterlerinin tanıtılması, 3. Hasar belirleme ve analiz yöntemlerinin tanıtılması, 4. Hasar önleme yöntemlerinin tanıtılması,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. C. R. Brooks, A. Chaudhary; Metallurgical Failure Analysis, Mc.Graw Hill Inc., New York, 1993. 2. Metals Handbook, Vol.10, "Failure Analysis and Prevention", 1975, American Society for Metals, Metals Park, Ohio. 3. D. R. Jones; Materials Failure Analysis, Engineering Materials 3, Pergamon Press, Oxford, 1993. 4. Case Histories in Failure Analysis, American Society for Metals, Metals Park, Ohio, 1989. 5. S. Nishida; Failure Analysis in Engineering Applications, Butterworth, Heinemann, Oxford, 1992. 6. E.S. Kayal ı, N. Eruslu, M. Ürgen, Y. Tapt ık, H. Çimenoğlu; Hasar Analizi Seminer Notları, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas ı, İstanbul, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hasar analizine giriş, hasarın sebepleri ve mekanizmaları. Hasarın teşhisi. Hasar analizinin kademeleri. Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri. Kırılma analizi, kırılma tipleri, kırılma mekaniği. Yorulma ve yorulma hasarı. Sürünme ve sürünme hasarı. Aşınma ve aşınma hasarı. Korozyon hasarları. Kaynak hataları. Metallerde özel kırılganlıklar ( Hidrojen, temper ve sıvı metal kırılganlıkları). Isıl işlem hataları. Mekanik işlem hasarları. Döküm hataları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 24 72
23 Proje Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasar analizi, teknikler ve araçlar
2 Kırılma tipleri, makro kırılma özellikleri
3 Kırık yüzeylerin mikroskobik karakterleri
4 Hasar tipleri ve karakteristikleri
5 Kırılma mekanizması ve mikro kırılma özellikleri
6 Isıl işlem hataları
7 Dekarbürizasyon ve gerilme hataları
8 Exam
9 Aşınma hasarları
10 Mekanik işlem hasarları
11 Kompozit malzemelerde hasar analizi
12 Metallerde özel kırılganlıklar
13 Proses hataları
14 Seramiklerin ve camların hasar analizi
15 Servis sırasında meydana gelen hasarlar (Korozyon ve yorulma hasarı)
16 Final sınacı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256018 Hasar analiz yöntemleri ve ekipmanları
2 1256019 Hasarın tespiti ve hasar analizinin kademeleri
3 1256020 Malzemelerde meydana gelen hasarların sebepleri ve oluşma mekanizmaları
4 1256021 Hasar tipleri ve karakteristikleri
5 1256022 Kırılma analizi ve k ırılma mekaniği
6 1256023 Yorulma, aşınma, sürünme, korozyon, kaynak, ısıl işlem ve döküm hasarlarının tespiti
7 1256024 Kompozit malzemeler, camlar ve seramiklerde hasar mekanizmaları ve hasar analizi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4
3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5
4 5 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4
5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4
6 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5
7 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek