Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB617 Güneş Enerjisi Uygulamaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere Güneş Enerjisi, Güneş enerjisinden yararlanma şekilleri, güneş enerjisinin toplanması ve depolanması, sistemlerin tasarımı ve işletilmesi konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.“Güneş Enerjisi ve Uygulamaları”, H.ÖZTÜRK, Birsen Yayınevi, 2012. 2. “Güneş Enerjisi”, A. YİĞİT - İ. ATMACA, Alfa Aktüel, 2010. 3. “Güneş Enerjisi ve Uygulamaları”, A.Y. UYAREL - E.S. ÖZ, 1987. 4. “Güneş Enerjisi”, A. KILIÇ - A.ÖZTÜRK, Kipaş Dağ., 1983. 5. “Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri” M. TIRIS, Ç. TIRIS, Y. ERDALLI, Tübitak MAM 6. “Güneş Enerjisi Tesisatı”, ISISAN Yayınları. 7. “Güneş Enerjisi”, EZGESEM Yayınları, 2011. 8. Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri 9. “Solar Engineering of Thermal Processes”, Duffie ve W.A. Beckman, , John Wiley ve Sons, Inc., 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güneş enerjili ısıl sistemler, Güneş enerjili elektrik sistemleri, Düşük Sıcaklık Uygulamaları, Orta Sıcaklık Uygulamaları, Yüksek Sıcaklık Uygulamaları, Güneş Enerjisi Hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güneş Enerjisi ve Temel Kavramlar
2 Güneş enerjisinden yararlanma şekilleri
3 Düşük Sıcaklık Uygulamaları
4 Düşük Sıcaklık Uygulamaları
5 Orta Sıcaklık Uygulamaları
6 Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
7 Güneş Enerjisi Hesaplamaları-Güneş enerjili ısıl sistemler
8 Güneş Enerjisi Hesaplamaları-Güneş enerjili elektrik sistemleri
9 Arasınav
10 güneş enerjisinin toplanması ve depolanması-1
11 güneş enerjisinin toplanması ve depolanması-2
12 güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı hakkında temel bilgiler
13 Güneş Enerjisi Uygulamaları ile ilgili son Gelişmeler-Güncel Bilimsel Yayınları Değerlendirilmesi
14 Proje Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497703 Güneş pili panel sayısını belirlemek
2 1497704 PV panel montajı yapmak Akü montajı yapmak Evirici montajı yapmak
3 1497705 Şebeke bağlantısı ve sayaç grubu montajı yapmak
4 1500856 Güneş enerjisinden yararlanma şekilleri, güneş enerjisinin toplanması ve depolanması ve güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı hakkında temel bilgiler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek