Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB627 Aerodinamik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Aerodinamik kuvvet ve momentler, temel prensipler ve denklemler hakkında bilgi sahibi olmak. Akışkan kinematiği, sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akış konularında bilgi sahibi olmak. Akım benzerliği; geometrik benzerlik ve dinamik benzerlik konularında teorik bilgi kazanma. Dış akış problemlerinde basınç ve sürtünme kuvvetlerini hesaplayabilmek ve sınır tabaka akış probremlerini çözebilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John D. Anderson, Fundamentals of Aerodinamics, McGraw-Hill Hermann Schlichting and Klaus Gersten, Boundary-Layer Theory, Springer

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aerodinamik kuvvetler ve momentler, temel prensipler ve denklemler, potansiyel akış teorisi, bir silindir etrafında akış, akım benzerliği; geometrik benzerlik ve dinamik benzerlik. dış akış problemlerinde basınç ve sürtünme kuvvetlerini aerodinamik katsayıların tanımı, akım tipleri, sınır tabaka.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 6 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aerodinamik kuvvetler ve momentler
2 Aerodinamiğin temel prensipleri ve denklemler
3 Potansiyel akış teorisi
4 Potansiyel akış teorisi
5 Bir silindir etrafında akış
6 Akım benzerliği; geometrik benzerlik
7 Akım benzerliği; dinamik benzerlik
8 Dış akış problemlerinde basınç ve sürtünme kuvvetleri
9 Problem cözümü
10 Arasınav
11 Aerodinamik katsayıların tanımı
12 Akım tipleri
13 Sınır tabaka
14 Problem cözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497203 Aerodinamik kuvvetler ve momentler, temel prensipler ve denklemleri bilir
2 1497204 Potansiyel akış teorisini bilir
3 1497205 Akım benzerliği; geometrik benzerlik ve dinamik benzerlik konularında yeterli bilgi sahibi olur
4 1497206 Akım tipleri ve sınır tabaka teorisi hakkında teorik bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 2 3
3 3 3
4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek