Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB641 Makine Tasarımında Malzeme Seçimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

1. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, 2. Tasarımda malzeme seçiminin temel kriterlerinin tanıtılması, 3. Mekanik özellikler temelinde malzeme seçiminin aşamalarının anlatılması, 4. Tasarım ve malzeme ilişkisinin analiz edilmesi,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Fehim Fındık, Prof. Dr. Sefer Cem Okumuş, Dr. Öğr. Üyesi Murat Çolak, Malzeme Seçimi ve Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Aralık 2018 3. Baskı. 2. Shigley'den Makine Mühendisliğinde Tasarım, Richard G. Budnays, J. Keith Nisbett, Çevirenler: H. Sevil Ergür, Murat Dilmeç, H. Selçuk Halkacı, Sami Karadeniz, Birol Kalkış, Yaşar Pancar, 8. Metrik Basımdan Çeviri, Literatür Yayınları, Birinci Basım 2015. 3. William F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, McGraw HilL International Editions 1990. 4. Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Elsevier, Butterworth Heinemann. 5. Dr. A. Raman, Materials Selection and Applications in Mechanical Engineering.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme seçiminin temelleri, Mekanik özellikler açısından malzeme seçimi, Fiziksel özellikler açısından malzeme seçimi, Malzeme seçimi ve tasarım, Makine tasarımında kullanılan malzemeler ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme seçiminin temelleri ve malzemelerin sınıflandırılması
2 Malzeme seçiminin temelleri ve malzemelerin sınıflandırılması
3 Mühendislik malzemeleri ve özellikleri
4 Tasarım ve malzeme ilişkisi
5 Malzeme Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler
6 Mekanik Özellikler Açısında Malzeme Seçimi
7 Yüzey Özellikleri Açısında Malzeme Seçimi
8 Ara Sınav
9 Malzeme Seçimi Diyagramları
10 Malzeme Seçimi Diyagramları
11 Makine tasarımlarında malzeme seçim uygulama örnekleri 1
12 Makine tasarımlarında malzeme seçim uygulama örnekleri 2
13 Çelik Malzeme Seçimi
14 Malzeme seçiminde sınırlamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545087 Malzemeleri sınıflandırarak malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları kavrar.
2 1545088 Makine tasarımında kullanılan malzemelere uygulanacak imalat yöntemlerini analiz edebilir.
3 1545089 Makina elemanlarının çalışma koşullarına göre uygun malzemeleri belirleyebilir.
4 1545090 İmalatını yapacağı makina parçalarınına en uygun malzemeleri seçebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 3
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek