Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB601 İleri Termodinamik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencileri gerçek problemlerin gerektirdiği ileri termodinamik bilgileri ile donatmak. Üst düzeyde termodinamik bilgisine ve bilimsel yaklaşıma sahip yüksek mühendisler yetiştirmek. Mühendislik sistemlerinin Entropi ve Ekserji analizlerini yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Y.A. Çengel, M.A. Boles, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Beşinci Baskı, Çev.: Ali Pınarbaşı vd., Güven Bilimsel, 2008. 2. G.J.Van Wylen, R.E.Sonntag ve C. Borgnakke, Fundamentals of Classical Thermodynamics ,4th Edition, Wiley, 1992. 3. G.N. Hatsapoulos, and J.H.Keenan, "Principles of General Thermodynamics, John Wiley&Sons, 1965.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Termodinamiğin temel kanunları. Entropi ve Ekserji Dengesi. Mühendislik sistemlerinin Entropi ve Ekserji analizi. İkinci kanun verimi. Özellik bağıntıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termodinamiğin temel kavramları
2 Entropi nedir?
3 Sıvı ve katıların entropi değişimleri
4 Mükemmel gazların entropi değişimi
5 Entropi dengesi, bir sistemin entropi değişimi, entropi üretimi
6 Enropi geçişinin mekanizmaları; ısı geçişi ve kütle akışı
7 Ekserji nedir?
8 Tersinir iş ve tersinmezlik, ikinci yasa verimi
9 Bir sistemin ekserji değişimi
10 Arasınav
11 Isı, iş ve kütle ile ilgili ekserji geçişi
12 Ekserjinin azalması ilkesi ve ekserji yok oluşu
13 Ekserji dengesi: Kapalı sistemler
14 Ekserji dengesi: Kontrol hacimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545396 Termodinamiğin temel kanunlarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.
2 1545395 Entropi, entropi üretimi, entropinin azalması ve entropi dengesi kavramlarını bilir ve bunları mühendislik sistemlerine uygular.
3 1545393 Ekserji, ekserjinin azalması, ekserji yok oluşu ve ekserji dengesi kavramlarını bilir ve bunları mühendislik sistemlerine uygular.
4 1545394 Entropi ve ekserji analizi yardımıyla mühendislik sistemlerinin performanslarını değerlendirebilir.
5 1545397 İleri düzeydeki termodinamik bağıntılarını bilir ve ilgili yerlerde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek