Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066032008 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Isı transferi ve akışkanlar mekaniği konularında ileri seviyede bilgiler sağlamak, sayısal modelleme konusunda teorik alt yapı sağlaması. Isı ve akış problemlerinin sayısal olarak modellenmesi konusunda altyapı oluşturmak analizlerini gerçekleştirerek sonuçları yorumlamak ve raporlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çengel, Y.A., Cimbala J.M., Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel, 2008. 2. Fox, R.W. McDonald, A.T., Introduction to Fluid Mechanics, 4th Edition, Jhon Wiley ve Sons Inc., New York. 3. Shas V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Taylor and Francis 4. Yunus A. Cengel, Heat Transfer: A Practical Approach, McGraw-Hill. 5. William S., Janna, Engineering Heat Transfer, CRC Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel tanımlar, Taylor serisinin açılımı, sayısal türev ve sayısal integral, Fourier ısı iletimi denklemi, ısı iletimi diferansiyel denklemi ve kararlı ve kararlı olmayan durumlarda sıcaklık dağılımlarının sayısal analizi, mühendislik uygulamalarında ısı transferi analizleri, kütle, enerji ve momentumun korunum denklemleri, Euler ve Navier-Stokes denklemlerinin sayısal kararlı ve kararlı olmayan durumlar için çözümü, mühendislik uygulamalarında aşık analizleri, içerisinde akışın da olduğu ısı transferi problemlerinin modellenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanımlar, Taylor serisinin açılımı, sayısal türev ve sayısal integral
2 Fourier ısı iletimi denklemi
3 Isı iletimi diferansiyel denklemini
4 Kararlı durumda ısı transferi
5 Problem Çözümü 1
6 Kararlı olmayan durumda ısı transferi
7 Problem Çözümü 2
8 Mühendislik uygulamalarında ısı transferi problemlerinin modellenmesi
9 Navier-Stokes denklemleri
10 Ara Sınav
11 Kapalı ortamlarda akış
12 Dış akış
13 Mühendislik uygulamalarında akış problemlerinin modellenmesi
14 Problem Çözümü 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
0 1276629 Genel tanımları, Taylor serisinin açılımını, sayısal türev ve sayısal integral almayı bilir.
1 1276630 Fourier ısı iletimi denklemi, ısı iletimi diferansiyel denklemini çözebilir.
2 1276631 Kararlı ve kararlı olmayan durumlarda sıcaklık dağılımlarının sayısal analizi yapabilir.
3 1276632 Mühendislik uygulamalarında ısı transferi analizlerini yapabilir.
4 1276633 Kararlı ve kararlı olmayan durumlar için kütle, enerji ve momentumun korunum denklemleri, Euler ve Navier-Stokes denklemlerinin sayısal çözebilir.
5 1276634 Mühendislik uygulamalarında akış ve ısı transferi problemlerini modelleyip elde ettiği sonuçları yorumlayıp raporlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
0 1 3
1 2 4
2 2 4
3 3
4 5 4 4 5
5 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek