Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066062008 Turbo Makinaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Makine Mühendisliği öğrencilerine Turbo Makinaları teorik ve uygulamalı olarak öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- BİNARK, A.K.,Termik Turbo Makineler Ders Notları, İ.T.Ü. Makine Fakültesi , Ocak (1997), 2- BİNARK, A.K., Termodinamik - Isı Geçişi Tablolar- Şekiller, Düzenleme, M.Ü. T.E.F., Genişletilmiş 4. Baskı, Mayıs (2003), 3- ÇENGEL, Y.A., BOLES, A.M., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Türkçesi:DERBENTLİ, T., Literatür, (2. Basım ), Eylül (1996), 4- WILSON, D.E., Design of high turbomachinery and gas turbines, Cambridge,( 1991), 5- Diğer Türkçe ve İngilizce Turbo Makine Kitapları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler ile görüşme, ilgili kaynakların tanıtılması,Giriş, Gaz Dinamiği, Buhar Türbinleri, Vantilatörler, Kompresörler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenciler ile görüşme ve ilgili kaynakların tanıtılması
2 Gaz Dinamiği ve uygulamaları
3 Gaz Dinamiği ve uygulamaları
4 Gaz Dinamiği ve uygulamaları
5 Buhar Türbinleri
6 Buhar Türbinleri
7 Buhar Türbinleri
8 Bahar Yarıyılı Ara Sınavı
9 Vantilatörler
10 Vantilatörler
11 Kompresörler
12 Kompresörler
13 Kombine Termik Turbo Makine Uygulamaları
14 Kombine Termik Turbo Makine Uygulamaları
15 Yarıyılı sonu sınavı öncesi hazırlık
16 Bahar Yarıyılı Yarıyılı sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277329 Kombine termik turbo makine uygulamalarını tanıma
2 1277330 Kompresörler hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1277331 Vantilatörleri tanıma
4 1277332 Buhar türbinleri hakkında bilgi sahibi olabilme
5 1277333 Gaz dinamiği ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek