Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066102012 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin, akışkanlar mekaniği ve ısı transferinde kullanılan sayısal yöntemler konusunda bilgisini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof.Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Anderson, D.A., Tannehill, J.C. ve Pletcher, R.H., Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Hemisphere Publishing Co., New York, 1984. 2. Patankar, S.V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Co., Washington, D.C., 1980.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi diferansiyel eşitlikler. Sonlu farklar yönteminin esasları. Ağ üretimi. Ayrıklaştırma. Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması. Akışkanlar mekaniği ve ısı geçişinin temel eşitlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısmi diferansiyel eşitlikler.
2 Kısmi diferansiyel eşitlikler.
3 Sonlu farklar yönteminin esasları.
4 Sonlu farklar yönteminin esasları.
5 Ağ üretimi.
6 Ağ üretiminin uygulamaları.
7 Ayrıklaştırma.
8 Ayrıklaştırma.
9 Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması.
10 Arasınav
11 Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması.
12 Seçilmiş bazı model eşitliklere sonlu farklar yönteminin uygulanması.
13 Akışkanlar mekaniği temel eşitlikleri.
14 Isı geçişinin temel eşitlikleri.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118682 1276553 Kısmi diferansiyel eşitlikler hakkında bilgi sahibi olmak
118683 1276550 Sonlu farklar yöntemi ile problem çözebilmek
118684 1276551 Akışkanlar mekaniğinin temel eşitliklerini öğrenmek ve uygulayabilmek
118685 1276552 Isı transferinin temel eşitliklerini öğrenmek ve uygulayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118682 1 2 1 4 4 3 5 1 1 5
118683 2 4 1 5 1 5 1 1 4
118684 5 5 2 1 1 2 3 2 4 3
118685 1 3 2 3 3 1 1 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek