Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB613 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yanma kapsamına giren konularda modelleme ve bilgisayar uygulamaları yapma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Bahattin TOPALOGLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Borat, O., 1992. Yanma Bilgisi, TEV Yayını, İstanbul. Çengel, Y.A., Boles M.A., 1996. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür Yayıncılık, İstanbul. De Nevers, N., 1995. Air Pollution Control Engineering, Mc GrawHill, NewYork.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 10 30
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stokiyometrik Yanma Hesabı;
2 Teorik Yanma Sıcaklığı Hesabı;
3 Alev Boyu ve Şeklinin Hesaplanması;
4 Termokimyasal Denge Hesabı;
5 Reaksiyon Kinetiği Hesabı;
6 Isıl NOx Oluşumunun Modellenmesi;
7 Baca Gazı Resirkülasyonunun Modellenmesi;
8 Gaz Hareketinin Modellenmesi;
9 Partikül Hareketinin Modellenmesi;
10 Ara sınav
11 Damlacık Oluşumunun Modellenmesi;
12 Damlacık Buharlaşmasının Modellenmesi;
13 Baca Tasarım Hesabı;
14 Dispersiyon Modellemesi;
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118668 1497656 Yanma Hesapları;
118669 1497653 Alev Karakteristiklerinin Hesaplanması;
118670 1497654 Emisyon Oluşumunun Modellenmesi;
118671 1497655 Partikül Hareketinin Modellenmesi;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
118668 3 4 5 2 1
118669 4 5 2
118670 1 4 5
118671 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek