Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103066202009 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yüksek Lisans öğrencilerine sürtünme, aşınma ve yağlama (Triboloji) hakkında genel bilgi vermek. Temel yağlama denkleminin nümerik çözümleri ve eksenel-radyal kaymalı yatak tasarımı konularında yetkinlik kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem KOÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Koç.E., 2009. Makine Elemanları Cilt 2, Üçüncü Baskı, Nobel Kitabevi, Adana Ç.Ü. Müh.Mim.Fakültesi Yayın No 24, Adana 2- Koç E.2007. Makine Elemanları- Çözümlü Problemler, İkinci Baskı, Nobel kitapevi, Adana. 3- Cameron A., 1976. Basic Lubrication Theory, John Wiley&Sons Inc., New York, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Triboloji, yağlama ve yağlayıcılar, hidrodinamik yağlama teorisi, reynolds denklemi ve çözümleri, kaymalı eksenel yataklar, radyal kaymalı yataklar , hidrostatik yatak tsarım esasları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
10 Tartışma 14 5 70
22 Proje Hazırlama 4 21 84
23 Proje Sunma 4 7 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürtünme ve aşınma
2 Triboloji, yağlama ve yağlayıcılar
3 Hidrodinamik yağlama teorisi
4 Reynolds diferansiyel denkleminin nümerik çözümü
5 Reynolds diferansiyel denkleminin nümerik çözümü
6 Reynolds diferansiyel denkleminin nümerik çözümü
7 Eksenel kaymalı yataklar
8 Eksenel kaymalı yatak uygulamaları
9 Radyal kaymalı yataklar
10 Arasınav
11 Radyal kaymalı yatak uygulamaları
12 Radyal kaymalı yatak uygulamaları
13 Hidrostatik yatak tasarımı prensipleri
14 Hidrostatik yatak tasarımı prensipleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84055 1187817 Triboloji , aşınma ve yağlama hakkında bilgi sahibi olur.
84056 1183783 Temel yağlama denklemlerini nümerik olarak çözebilir.
84057 1169372 Eksenel kaymalı yatak tasarımı yapabilir.
84058 1172091 Radyal kaymalı yatak tasarımı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.