Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB619 Isı Depolama Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrenciye enerji yönetimi, enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynakları ve uygulamaları hakkında temel bilgiler vermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Hüseyin Öztürk, ısı depolama yöntemleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de enerjinin genel durumu, Türkiye’deki enerji tüketimi, Isı depolama yöntemleri, Enerji yönetimi, Enerji verimliliği, Enerjinin maliyet analizi, Yenilenebilir enerji kaynakları, Birleşik-Isı güç sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 0 0 0
21 Rapor Sunma 0 0 0
22 Proje Hazırlama 1 7 7
24 Seminer 0 0 0
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı depolama sitemlerinin çeşitleri
2 Isı depolama sitemlerinin mühendislik yöntemleri
3 Katılarda depolama
4 Sıvılarda depolama
5 Mevsimsel depolama
6 Kimyasal depolama
7 Faz değişimli sistemlerde depolama
8 Ara sınav
9 Isıl enerji depolama için kullanılacak enerji kaynağının soğutma/ısıtma potansiyelinin analizi
10 Isıl enerji depolama için kullanılacak enerji kaynağının soğutma/ısıtma potansiyelinin analizi
11 Türkiye'de kullanılan ısı depolama sistemleri
12 Türkiye'de kullanılan ısı depolama sistemleri
13 Türkiye'de kullanılan ısı depolama sistemlerinin geliştirilebilir yönleri
14 Türkiye'de kullanılan ısı depolama sistemlerinin geliştirilebilir yönleri
15 Türkiye'de kullanılan ısı depolama sistemlerinin geliştirilebilir yönleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1478395 Makine mühendisliğinde ısı depolama yöntemlerini kavrama.
2 1478396 Isı depolama yöntemlerinin çeşitlerini ve uygulanabilirliğini kavrama.
3 1478397 Türkiye'de yapılan ısı depolama yöntemleri.
4 1478398 Türkiye'de yapılan ısı depolama yöntemlerinin geliştirilebilir yönleri.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4
2 2 4 3 4 3 3 4 5 3 3 2 5
3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4
4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek