Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB624 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere motor performansı, yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları açısından hesaplama yöntemleri ve motor geliştirme çalışmaları hakkında temel bilgilerin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals., McGraw-Hill, Inc. ISBN0-07-028637-X, 1988. 2. Gordon P. Blair, Design and Simulation of Four-Stroke Engines, SAE International, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İçten Yanmalı Motorların geçmişi ve önemli özelliklerinin günümüze kadar ki gelişimi. Yeni bir motor modelinin tasarımında ve geliştirilmesinde ana kriterler, matematik modeller ve hesaplama yöntemleri. Motor çevriminde meydana gelen olayların birbirine olan etkileri ve alternatiflerin karşılaştırılma yöntemleri. Modelleme, sonuçların değerlendirilmesi ve tasarıma uygulanmasına ait örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 4 20 80
23 Proje Sunma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçten yanmalı motorların çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması
2 Motorları karakterize eden değerler ve bunların belirlenmesi (güç, moment basınç, yakıt harcaması ve adlandırma esasları ) Motorlarda verimin tüketici ve yöneticilerdeki algılanma şekli; getirilen sınırlamalar, özendirmeler ve çevre duyarlılığı, motor test düzenleri
3 Motorlarda silindir içindeki dolgu değişim olayları, motor konstrüksiyonunun ve çevre koşullarının motor verimine etkileri. Enerji verimliliği ve yasal sınırlamalar, yeni arayışlar
4 Motorlarda kullanılan yakıtlar ve yanma olayı, alternatif yakıt arayışları
5 Motorlarda kullanılan yakıt besleme sistemleri, araçlarda kullanılan motorların özelliklerini belirten tanıtıcı kısaltmalar ve anlamları
6 Deniz Taşımacılığında Kullanılan Motorlar !
7 Motorlarda kullanılan malzemeler, kendilerinden beklenen özellikler, Gemilerde kullanılan motorların araçlarda kullanılanlardan farklılıkları, motor malzemeleri üreten firmalar ve ürünleri
8 Motorlarda kullanılan soğutma, yağlama sistemleri ve sonradan önerilen katkılar-temizleyiciler
9 Günümüzde motor teknolojilerinin dünya üzerinde dağılımı, nedenleri ve Motorlardaki gelişmeler ve yeni teknolojiler, ECU nin ve elektroniğin yeni motorlardaki yeri
10 Motor konstrüksiyonunun mühendislik gözü ile değerlendirilmesi (analiz ve sentez sistematiği) arıza belirleme sistematiği
11 ÖĞRENCİ SUNUMLARI
12 ARA SINAV
13 ÖĞRENCİ SUNUMLARI
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69385 1497548 İçten yanmalı motorların çalışma prensiplerini öğrenir.
69386 1497549 İçten yanmalı motorların termodinamik hesaplarını yapabilir.
69387 1497550 Motorlarda efektif boyutlandırma yapabilir.
69388 1497551 İçten yanmalı motorların parçaları hakkında bilgi sahibi olur.
69389 1497552 İçten yanmalı motor çeşitlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
69385 4 5 3 4
69386 5 4 4 4
69387 4 5 4 4
69388 5 5 4 5 5
69389 4 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek