Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB633 Plazma Tekniği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Malzeme ve metalurji mühendisliği, makine ve endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans programlarını tamamlamış öğrencilere aşınmaya, korozyona, yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklı malzemelerin üretilmesi amacı ile son yıllarda endüstriyel alanlarda kullanılan yüksek teknolojik kaplamalar konuşlarında geniş bir perspektif çizmek, uzay araçları, uçak endüstrisi dahil bir çok endüstriyel alanlarda kullanılabilirliğini sergilemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Plasma Surface Engineering, Proceedings of PSE-Conference, I-VII, Elsevier

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüksek teknolojik kaplamalara giriş, Plazmanın tanımı ve türleri, Plazma püskürtme tekniği, Plazma püskürtme tekniği ile metalik ve Kompozit tozların, Plazma püskürtme tekniği ile oksit ve oksit dışı seramiklerin kaplanması, Plazma destekli kimyasal buhar biriktirme, Plazma destekli fiziksel buhar biriktirme, PVD yöntemi ile TiN, Ti2B, TiC vb. kaplamalar, CVD yöntemi ile Ti2B, Si3N4, TiB vb. kaplamalar, Elmas ve elmas benzeri kaplamalar, PVD yöntemi ile kaplanan malzemelere ait olay çalışmalar, CVD yöntemi ile kaplanan malzemelere ait olay çalışmalar, Sol-jel prosesi ve kaplamaları, İnce film kaplamaların temel yüzey analiz teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 24 72
23 Proje Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plazmanın tanımı ve türleri
2 Plazmanın tanımı ve türleri
3 Plazma püskürtme tekniği
4 Plazma püskürtme tekniği
5 Plazma püskürtme tekniği ile metalik ve Kompozit tozların kaplanması
6 Plazma püskürtme tekniği ile metalik ve Kompozit tozların kaplanması
7 Plazma püskürtme tekniği ile oksit ve oksit dışı seramiklerin kaplanması
8 Plazma püskürtme tekniği ile oksit ve oksit dışı seramiklerin kaplanması
9 Plazma destekli kimyasal buhar biriktirme
10 Plazma destekli kimyasal buhar biriktirme
11 Plazma destekli fiziksel buhar biriktirme
12 Plazma destekli fiziksel buhar biriktirme
13 PVD yöntemi ile TiN, Ti2B, TiC vb. kaplamalar
14 PVD yöntemi ile TiN, Ti2B, TiC vb. kaplamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1478377 Yüksek teknolojik kaplamaların üretimini kavrar
2 1478378 Yüksek teknolojil kaplamaların çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabilirliği kavrar
3 1478379 Kaplamaların uygulama örneklerini kavrar
4 1478380 İhtiyaçlara göre uygun kaplama yöntemlerinin tercihini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 5 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek